Savez brigadnih udruženja 1. korpusa: Zajedničkom platformom odgovoriti na otvorene napade na BiH

Savez brigadnih udruženja 1. korpusa: Zajedničkom platformom odgovoriti na otvorene napade na BiH

Predsjedništvo Saveza brigadnih udruženja Prvog korpusa Armije RBiH oglasilo se saopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

Svjedoci smo posljednje faze provođenja planiranog uništenja države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka kao autohtonog i najmnogoljudnijeg naroda u njoj od strane velikosrpskih nacionalista. Nas borce često zbunjuje ne jedinstven stav u prethodnom periodu od rata do sada vlasti svih nivoa oko tekovina herojske borbe najboljih sinova i kćeri u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godina.

Samo naivni i neuki vjeruju da velikosrpski fašisti iz Srbije i naši domaći ne provode više decenijsku i višestoljetnu namjeru stvaranja velike Srbije.

Gledajući i učestvujuči na posljednjim obilježavanjima u gradu i Kantonu gdje prisustvuje minoran broj boračke populacije i političara gotovo da i nema, osim čast pojedincima, ne možemo da se ne upitamo jeli to ponovo pravimo historijske greške i rizikujemo ponovo genocid nad našem narodom možda i nestanak sa ovih prostora i uništenje države Bosne i Hercegovine.

Stoga ZAHTJEVAMO od vlasti svih nivoa bilo da obnašaju izvršnu i zakonodavnu vlast ili su opozicija i sve druge kome je stalo do tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina, boračka udruženja i saveze, veterane svih biračkih kategorija, sve građane da zajednički donesemo platformu kao odgovor na sve otvorenije napade na opstojnost države Bosne i Hercegovine.

ZAHTJEVAMO od izvršnih i zakonodavnih vlasti da donesu zakon/e, uredbe... kojim bi se definiralo djelovanje na valorizaciji herojske borbe iz proteklog rata, kroz izgradnju centralnog spomen obilježja, izgradnja muzeja, filmskih i pisanih zabilješki o historijskom činjenicama iz proteklog rata. Iznači način da djeca, učenici,studenti, omladina uče proteklu historiju, da prisustvuju događajima, datumima koje je neophodno definirati i obilježavati na način obaveznog prisustva svih relevanata u društvu.

Ukoliko brzo ne reagujemo, rizikujemo da nam drugi pišu historiju i pomognemo genocidnim politikama veliko srpskih i drugih nacionalista u njihovim nakanama.

Savez brigadnih udruženja Prvog korpusa Armije RBiH sa svojim članicama baštine tradiciju komandi i jedinica ratnog Prvog korpusa Armije RBiH iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata kroz obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti.

federalna.ba

Savez brigadnih udruženja Prvog korpusa Armije RBiH Armija Republike BiH
Željko Komšić New York Armija Republike BiH
0 20.04.2024 17:21
7. korpus Armija Republike BiH Travnik
0 11.04.2024 23:44
Apelaciono vijeće Suda BiH Ramiz Dreković Armija Republike BiH
0 22.11.2023 11:13
9. brdska brigada Hadžići Armija Republike BiH
0 06.11.2023 20:26
5. korpus Armija Republike BiH Bihać
0 20.10.2023 14:49