Sastanak u Livnu: Lokalni mediji mogu pomoći u prevenciji nasilja u obitelji

Imajući u vidu značaj lokalnih medija u prevenciji ozbiljnog društvenog problema kao što je nasilje u obitelji i njihovu edukativnu ulogu, te sve učestalije pojave neetičkog izvještavanja koje može nanijeti štetu cjelokupnoj zajednici, u Livnu je održan sastanak članova Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji s predstavnicima medija na području kantona 10. Sastanak je inicirao Mediacentar Sarajevo u suradnji s UN Womenom, a uz potporu i na poziv Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10.

Nakon analize medijskog izvještavanja o obiteljskom i nasilju nad ženama, predstavljene su smjernice za unaprjeđenje etičkog i profesionalnog medijskog izvještavanja u toj oblasti, ali i naglašen značaj lokalnih medija.

„Nasilje se dešava u lokalnoj zajednici, prijavljuje se lokalnim subjektima zaštite i to je prvi servis podrške koja se daje osobi koja je preživjela nasilje kao i njenoj porodici. Iz tog razloga lokalni mediji imaju veliku ulogu, i edukativnu i preventivnu“, ističe Selma Zulić-Šiljak, koordinatorica Mediacentra Sarajevo.

Hrvoje Pašalić istražitelj je Odjela za posebne namjene MUP-a K10: „Kroz medije bi se moglo više doprijeti do žrtava nasilja u obitelji. Ovo ne bih govorio sa 100% sigurnošću, ali mislim da puno djela koja se dogode - nisu u stvari prijavljena, da ostaju u sivoj zoni“.

U 2021. godini, od 43 prijavljena slučaja nasilja u obitelji, Tužiteljstvu je upućeno 27 izvješća, dok je u prošloj godini evidentiran 41 slučaj.

„Na Kantonalno tužiteljstvo Livno uputili smo 24 izvješća. Za prvo polugodište 2023. imamo 15 slučajeva prijave nasilja u obitelji, na Kantonalno tužiteljstvo u Livnu upućeno je 12 izvješća o počinjenom kaznenom djelu“, dodaje Pašalić.

U protekle tri godine Općinski sud u Livnu izrekao je 48 zaštitnih mjera, što je znatno više u odnosu na prethodno razdoblje.

„Uočeno je da se u određenim slučajevima ne ide s kaznenim prijavama za kazneno djelo nasilje u obitelji, mada su postojali elementi. To je u zadnje vrijeme uspješno otklonjeno raznim edukacijama – i policijskih službenika i sudaca koji rade na Prekršajnom odjeljenju“, kaže Martina Baković, predsjednica Kaznenog odjeljenja Općinskog suda u Livnu.

Iz nevladinog sektora ističu kako u Drvaru i Grahovu ne postoje centri za socijalnu skrb, te da uz njih, za bolju skrb o žrtvama u Kantonu 10, treba otvoriti i sigurnu kuću.

„Jedan mobilni tim, dok se to ne uspostavi, sa jednim dobrim psihologom, socijalnim radnikom, pravnikom, koji će zbilja biti na raspolaganju i udrugama koje se bave tim i ženama koje svakodnevno trpe nasilje, pa i djeci“, poručuje Danka Zelić, predsjednica UG „Grahovo“.

Na sastanku je prezentiran i usvojen Okvirni planu suradnje Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja Kantona 10 i lokalnih medija, a pozdravljena je i inicijativa za provedbu medijske zagovaračke kampanje kroz promotivne poruke i tematske emisije kojima bi se žrtve ohrabrile da prijave nasilje, a javnost osvijestila da je riječ o ozbiljnom društvenom, a ne privatnom problemu.

federalna.ba

nasilje u obitelji nasilje u porodici Livno
nasilje u porodici nasilje u obitelji porodično nasilje obiteljsko nasilje Brčko
0 01.06.2024 13:22
dječija vatrogasna olimpijada Livno vatrogasci
0 24.05.2024 18:22
Johann Sattler Tomislavgrad Livno Kanton 10
0 24.05.2024 16:46
Kamešnica Livno 100 žena na Kamešnici
0 19.05.2024 11:10