Prilog Amre Ličina

Sarajevo: Prezentacija preporuka o mogućnostima za smanjenje neplaćenog rada žena u BiH

U organizaciji UN Women u BiH, danas je u Sarajevu održana  prezentacija preporuka o socio-ekonomskim i zakonodavnim mogućnostima za smanjenje neplaćenog rada žena u Bosni i Hercegovini. Kako je kazano na prezentaciji, u svijetu se svaki dan u neplaćenoj brizi i njezi provede nevjerovatnih 16 milijardi sati. Ovo znači da dvije milijarde ljudi svaki dan radi osam sati besplatno.

Ova konferencija će sigurno podići svijest o važnosti teme neplaćenog rada žena, posebno neplaćenog rada osoba s invaliditetom, starijih i iznemoglih osoba, te djece, kazao je Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike:

„Ova konferencija je jedan od načina da, prepoznavajući rad žene kod kuće, dođemo do izjednačavanja same žene u ekonomskom smislu i njene jednakosti i neovisnosti. Svjedoci smo danas da je to jedan od glavnih uzroka zašto žene trpe nasilje u porodici i evo ja se nadam da ćemo zajedno sarađujući doći do određenih poboljšanja i kada su određeni zakonske regulative u pitanju, a i kad su dokumenti na nivou Federacije u pitanju.“

Što se tiče dokumenata, tu je najbitnija Strategija za razvoj sistema socijalne zaštite i zaštite djece, kao i Strategija zapošljavanja, dodaje Delić:
„Nadam se da ćemo ovakvim i sličnim aktivnostima, donoseći dobre mjere, unaprijediti prava i položaj žene u našem društvu, ali, prije svega, smanjiti broj nezaposlenih žena. I smanjiti svakako broj onih koji se nalaze trenutno na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje.“

U Bosni i Hercegovini, tradicionalno, žene obavljaju većinu neplaćenog kućnog rada, zbog čega imaju manje vremena za odmor, lični i profesionalni napredak i usavršavanje. Kada pričamo o neplaćenom radu žena, moramo govoriti o dvije kategorije žena i to su žene koje nisu na tržištu rada i tu je neplaćeni rad tih žena. Ali tu su i žene koje su na tržištu rada, zaposlene žene, ali i tu zbog stereotipa i tradicionalne podjele uloga u porodici postoji neplaćeni rad žene, konstatuje Samra Filipović Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

„Agencija za ravnopravnost spolova je prije tri godine pravila studiju usklađivanja porodičnog i profesionalnog života i dobili smo podatak da 98% kućanskih poslova više rade žene od muškaraca.“

Nesrazmjerna odgovornost koju žene i djevojčice imaju u oblasti neplaćenih poslova brige i njege jedan je od ključnih pokretača rodne neravnopravnosti, kako na tržištu rada, tako i u domaćinstvima. Prema podacima Međunarodne organizacije rada, u svijetu se svaki dan u neplaćenoj brizi i njezi provede nevjerovatnih 16 milijardi sati, kazala je Džo-En Bišop (Jo-Anne Bishop), predstavnica UN Women u BiH.

„Ova šokantna brojka može se predstaviti kroz ekvivalent od dvije milijarde ljudi koji rade osam sati dnevno bez ikakve naknade. Gotovo prije godinu dana udružili smo snage sa Ekonomskim institutom u Sarajevu, uz podršku Švedske, na izradi polazne studije o ekonomiji njege i brige u Bosni i Hercegovini koja je dala neke ključne podatke i nalaze o trenutnoj situaciji. Ova studija ističe nespornu činjenicu da neplaćeni rad u pružanju brige i njege predstavlja jednu od najvećih prepreka potpunoj uključenosti žena na tržište rada i najveći je u regionu.“

Žena svaki dan provodi šest sati dnevno na plaćenim ili neplaćenim poslovima brige, u Evropskoj uniji taj prosjek je 3,5 sata, a to je i dalje duplo više u odnosu na muškarce. Također, pored ovoga, Bosna i Hercegovina ima i  jednu od najviših stopa nezaposlenosti žena u regiji. U BiH krajem januara bilo oko 340.500 nezaposlenih, od tog broja 199.687 ili 58,6% su žene.

Elmedin Konaković Rezolucija o genocidu u Srebrenici
0 20.04.2024 20:52
Bangladeš toplotni val
0 20.04.2024 20:45
saobraćajna nesreća Mravići Doboj Jug
0 20.04.2024 18:35
Garbine Muguruza tenis
0 20.04.2024 18:31