Salvioli: Neprihvatljivo negiranje zločina i veličanje zločinaca
(Izvor: Fena/Amer Kajmović)

Salvioli: Neprihvatljivo negiranje zločina i veličanje zločinaca

Apsolutno je neprihvatljivo i mora prestati veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti uključujući i zločine seksualnog nasilja počinjenog tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini.

To je na pres-konferenciji u Sarajevu poručio Fabian Salvioli, ekspert Ujedinjenih naroda (UN) za tranzicijsku pravdu i specijalni izvjestitelj za promoviranje pravde, reparacija i garancije neponavljanja zločina.

On se obratio novinarima u namjeri da predstavi preliminarne zaključke na osnovu vlastitih zapažanja tokom sedmodnevne posjete Bosni i Hercegovini koju završava danas na Međunariodni dan ljudskih prava. U septembru iduće godine, završni izvještaj predstavit će Vijeću za ljudska prava u Ženevi.

Prema onome što je danas kazao novinarima, preliminarni zaključci vrve detaljima o nepravdi prema žrtvama zločina i njihovim porodicama.

Salvioli, na momente vidno potresen zbog spoznaje na terenu o masovnim gubilištima i grobnicama, preživljenim užasima žrtava, spoznaje o veličanju zločinaca i njihovih nedjela, izrazio je na pres-konferenciji saosjećanje sa svim stradalnicima.

Založio se za uspostavu efikasnih mehanizama za obeštećenje žrtava te za brže i jednako efikasno kažnjavanje negatora i počinilaca genocida kao i svih drugih ratnih zločina uključujući i seksualno zlostavljanje, bez obzira na to gdje su zločini počinjeni i ko su počinioci.

Apelovao je i za hitno ubrzanje potrage za više od 6.000 osoba koje su još u evidenciji nestalih, za čijom sudbinom uporno tragaju porodice.

Apelovao je i za jednak pristup tranzicijskoj pravdi i obilježavanje mjesta stradanja bez obzira na vjersku ili bilo koju drugu pripadnost žrtava; za uvažavanje prava porodica na informacije o potragama za njihovim nestalim članovima, kao i za uspostavu fonda pomoći ovim porodicama.

Fabian Salvioli je pozvao na jednako pravno tretiranje slučajeva kad žrtve ratne seksualne torture traže obeštećenje u sudskim postupcima te pozvao da odmah, bez odlaganja, stradalnici čije su parnice odbijene budu oslobođeni plaćanja troškova.

Pozvao je i na ujednačavanje pomoći žrvama te kazao da cilj programa reparacije u Bosni i Hercegovini ne smije biti upitan.

Institucije u Bosni i Hercegovini i međunarodnu zajednicu je pozvao na odgovarajuće djelovanje u ispunjenju tih ciljeva.

Ovaj ekspert za ljudska prava boravio je od 3. do 10. decembra u Bosni i Hercegovini kao postkonfliktnom društvu u namjeri da ocijeni mjere u oblasti istine, pravde, reparacija, sjećanja i garancija neponavljanja, koje su usvojile institucije vlasti u BiH u cilju rješavanja teških povreda ljudskih prava i humanitarnog prava, počinjenih tokom rata.

Na terenu je razgovarao s žrtvama, predstavnicima vlasti u BiH, pravosuđa, institucija za zaštitu sigurnosti i ljudskih prava, akademskom i međunarodnom zajednicom, medijima i civilnim društvom.

federalna.ba/Fena

Fabian Salvioli porodice žrtava Ljudska prava
Michelle Bachelet Ljudska prava BiH
0 24.06.2022 14:15
Ljudska prava
0 31.05.2022 16:12
Ljudska prava
0 19.05.2022 15:23
Ljudska prava
0 13.05.2022 15:02
State Department izvještaj Ljudska prava BiH
0 15.04.2022 15:19