Rješavanje problema s otpadom u Kantonu 10
(Izvor: Fena/Mario Lončar)

Rješavanje problema s otpadom u Kantonu 10

U tri općine Kantona 10 u tijeku je provođenje javne rasprave o Nacrtu plana upravljanja otpadom  Kantona 10 za period 2023-2028. godina.

Nacrt plana uradio je Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o., Banja Luka čiji su predstavnici u petak u Drvaru prezentirali dokument koji je rađen na osnovu Zakona o upravljanju otpadom Federacije BiH.

Plan definira smjernice i ciljeve upravljanja otpadom i osnova je za donošenje pojedinačnih, općinskih planova upravljanja otpadom.

Prema planu upravljanja otpadom  Kantona 10, svih pet općina i jedan grad u kantonu odlagali bi otpad na regionalno odlagalište otpada "Korićina", koje se nalazi na teritoriju općine Glamoč, na samoj granici s Gradom Livnom.

Kako je rečeno na javnoj raspravi, do toga ne bi došlo odmah, nego bi se u taj postupak išlo postupno. Općine Drvar i Bosansko Grahovo na početku bi otpad odlagale na svoje postojeće mjesna deponije, a nakon njihovog zatvaranja, putem pretovarne stanice u Bosanskom Grahovu, otpad bi se dovozio i odlagao na regionalno odlagalište "Korićina".

S druge strane, Glamoč i Grad Livno bi odmah svoj otpad odlagali na regionalno odlagalište "Korićina", a općine Kupres i Tomislavgrad otpad bi odlagale na deponij "Pakline", do zatvaranja tog deponija prema idejnom projektu.

Nakon zatvaranja deponija "Pakline", preko pretovarne stanice u Tomislavgradu odvozili bi otpad na regionalni sanitarni deponij "Korićina".

Pretovarne satnice planirane su na odlagalištu "Korita" u Bosanskom Grahovu i odlagalištu "Pakline" ili na nekoj drugoj lokaciji na području općine Tomislavgrad. Reciklaža dvorišta planirana su u Livnu, Tomislavgradu i Drvaru, a sortirnica na regionalnom deponiju "Korićina".

Cilj je da se otpad odlaže po regionalnom principu jer bi se u budućnosti otpad odlagao na sanitarnu deponiju Koričina koja je spremna za odlaganje i samim time za proces reciklaže i sortiranja te odvajanja sekundarnih sirovina, kazala je stručna savjetnica za zaštitu okoliša Kantona 10 Ana Vrdoljak.

Po njezinim riječima, ovim pristupom bi se smanjilo opterećenje zagađenja okoliša u svim općinama  Kantona 10.

Što se tiče trenutnih odlagališta otpada na teritoriju ovog kantona, Vrdoljak je kazala da se na njima nije radilo na stručnom odvajanju otpada odnosno prevenciji deponije, one su neuvjetne, a vremenom bi išlo u pravcu njihove sanacije i zatvaranja.

Organizatori napominju da je javna rasprava o spomenutom nacrtu  ranije održana u Tomislavgradu, gdje nije bilo zainteresiranih sudionika za iznošenje primjedbi ili prijedloga, dok je sljedeća najavljena za ponedjeljak u Livnu.

federalna.ba/Fena

Kanton 10 odlaganje otpada deponije