videoprilog Ines Alijagić (Federacija danas)

Rješavanje problema 'divljih' migrantskih kampova u USK-u

O problemu divljih kampova migranata na području općine Velika Kladuša raspravljalo se na sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona. Prisutni su bili svi koji trebaju - predstavnici kantonalnih i gradskih institucija, kao i humanitarnih organizacija. Glavna tema je bila priprema za predstojeću zimu.

Primarni problem o kojem je razgovarano je podrška pojedinih humanitarnih organizacija divljim kampovima na području Unsko-sanskog kantona. Jedan od takvih je na području Velika, odakle su migrante MUP i Služba za rad sa strancima tri puta izmještali.

"Migranti jednostavno ne žele biti u kampovima koji su određeni kao kampovi za migrante, nego sami idu u pokušaje prelaska, Hrvatska policija ih konstantno vraća i onda dolazimo u situaciju gdje određene organizacije bez koordinacije sa Crvenim križom i svima nama daje im podršku i jednostavno drži na životu takve kampove", istakao je Mustafa Ružnić, šef Operativne grupe za koordinisanje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom USK.

Zaključeno je da humanitarne organizacije moraju da rade u skladu sa pravilima koje je donijela Operativna grupa, odnosno da je glavni koordinator pružanja i usmjeravanja pomoći migrantima Kantonalni crveni križ, te da migranti koji se nalaze na području Bihaća budu izmješteni u kampove Lipa i Borići.

"A svi migranti koji su u drugim dijelovima kantona, posebno oni koji se nalaze u općini Velika Kladuša i divljim kampovima, kojih je otprilike 200- 250, da se izmjeste u slobodne prostore kampa Ušivak, van Unsko-sanskog kantona jer evo čuli smo danas informaciju da je oko 450 slobodnih mjesta", dodaje Ružnić.

Aktivnosti na zatvaranju kampa Miral u općini Velika Kladuša su u toku. U kampu je trenutno 380 migranata, dok ih je u martu bilo 1.260. Za dvije sedmice očekuje se dovođenje električne energije i otvaranje kampa Lipa pored Bihaća.

federalna.ba

divlji kampovi migranti USK