Razmatrana inicijativa da se 'obijesna vožnja' definira kao krivično djelo

Razmatrana inicijativa da se 'obijesna vožnja' definira kao krivično djelo

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je danas poslaničku inicijativu Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom PSBiH traži od Vlade Federacije BiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH da u roku od 60 dana od usvajanja ove inicijative pripreme izmjene entitetskih krivičnih zakona i Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH kojim će se kao posebno krivično djelo definirati „obijesna vožnja u cestovnom saobraćaju“.

Zvizdić je, pojašnjavajući predloženu inicijativu, kazao da je njen cilj da se pojača specijalna i generalna prevencija u oblasti sigurnosti cestovnoga saobraćaja.

- U tom smislu sam mislio da treba predložiti vladama entiteta i Brčko distrikta da 'objesnu vožnju' u cestovnom saobraćaju tretiraju kao posebno krivično djelo, na način da ona bude definirana kao sljedeća pravna norma. "Sudionik u cestovnom prometu, koji iz objesti teško krši propise o sigurnosti prometa vozeći u stanju nesposobnosti za vožnju, izazvanom trošenjem alkohola ili droge ili pshioaktivnih lijekova; ili vozeći u zabranjenom smjeru; ili pretičući na nepreglednom mjestu kolonu vozila; ili vozeći brzinom koja prelazi 50 km/h izvan dopuštene u naseljenom mjestu ili području s naznačenim ograničenjem brzine, a izazove opasnost za život ili tijelo ljudi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine". Tu kaznu mogu odrediti vlade i parlamenti entiteta i Brčko distrikta - pojasnio je Zvizdić.

Mišljenja sam, dodao je on, da je bahata, bezobzirna ili obijesna vožnja u cestovnom saobraćaju jedna ozbiljan društveni problem koji se neće riješiti sam od sebe, "već moramo jačati svijest kod vozača da takvo ponašanje nije prihvatljivo, a to se u našim uvjetima, prije svega,  mora postići kroz strožije kažnjavanje".

Poslanik Milorad Kojić je kazao da su sigurno svi poslanici za to da sistem kažnjavanja, kada je u pitanju bahata vožnja ili svaki oblik ovakvog ili nekog drugog krivičnog djela, kroz povećanje kazne može na pravi način da se utiče i da je to jedna vrsta prevencije.

-  To nije sporno. Ono što jeste sporno, da se ovaj parlament zloupotrebljava u smislu poslovničkih i ustavnih mogućnosti i da ovakve inicijative koje se stave na dnevni red, koje bi pokušale da obavežu vlade entitata i Brčko distrikta, su u suprotnosti i sa Poslovnikom, ali su i u suprotnosti sa nadležnostima Parlamentarne skupštine - mišljenja je Kojić.

Kaže da ne bježi od toga da treba povećati sistem kažnjavanja, ali u skladu sa nadležnim institucijama.

Po njegovim mišljenju, ovakvim temama trebaju isključivo da se bave stručne osobe i treba da se, prilikom normiranja konkretno ovog krivičnog djela, konsultuje nadležna policija, tužioci i sudovi, "i da struka da adekvatan odgovor".

Poslanik Saša Magazinović je kazao da u priči o nadležnostima prolazi vrijeme i to se definitivno ne rješava. Podsjetio je na inicijativu u parlamentu BiH iz 2016. godine, da se zakonom o sigurnosti saobraćaja definira bahata vožnja.

- To je bilo prije osam godina. I tada je rečeno 'neka to uradi struka'. Šta je rezultat toga, to ne postoji kod nas. Prošle godine, kantonalni ministar Admir Katica najavljuje da će u federalnom zakonu biti uvrštena kazna za obijesnu vožnju i trajno oduzimanje vozila. Šta se desilo s tim? Čuli bi negdje da se to desilo - kazao je Magazinović.

Dodao je da ovih najava i priče "neka struka kaže" imaju posljednjih 10 godina.

- Hajde da vidimo možemo li svi zajedno nešto uraditi da napravimo pritisak da to stvarno bude. Neka usvoji onaj čija je to nadležnost, neka predloži ko god hoće, ali samo da pokrene - kazao je Magazinović.

Poslanik Mladen Bosić je kazao da je tačno da ovom parlamentu nije u nadležnosti da naređuje parlamentima na nivou entiteta ili Brčko distrikta da bilo šta pripremi ili bilo šta usvoji u nekom roku koji zvuči ultimativno.

- Čini mi se da je to ono što iritira, ne sama inicijativa - kazao je Bosić.

Dodao je kako smatra da svaki poslanik u Predstavničkom domu PSBiH ima pravo da istakne neki problem koji je evidentan i koji bi riješio neke probleme u našem društvu.

- Na taj način gledam i ovu inicijativu. Ona je dobronamjerna, ona bi popravila neke uslove, ali je neprihvatljiv ton ove inicijative. Da je zaključak, recimo, da se entitetskim parlamentima i parlamentu Brčko distrikta predlaže da razmotre i usvoje izmjene koje će omogućiti 'to i to', to bi bilo apsolutno prihvatljivo. Ton da se u roku od 60 dana pripremi i usvoji izmjena zakona, na neki način će biti odbačena u parlamentima. Siguran sam za parlament RS i Brčko distrikta - naveo je Bosić.

Sugerirao je predlagaču da to promijeni, "da se apeluje ili da se predlaže da se razmotri to, onda je to neka sasvim drugačija situacija".

Poslanica Sanja Vulić je mišljenja da bi bilo lijepo da je kroz ovu inicijativu kolega Zvizdić obuhvatio i takozvane diplomate koji su "divljali sa diplomatskim autima po ulicama Sarajeva".

- Podržavam borbu za život svakog pojedinca i smatram da treba uvesti reda u svim segmentima, pa i u ovom segmentu. Ali ako pravimo pravila ponašanja nas koji živimo ovdje, trebamo praviti  pravila ponašanja onih koji dolaze i misle da imaju veća prava na ovu zemlju nego bilo ko od nas ko ima državljanstvo ove zemlje - navela je Vulić.  

Poslanici su obavili raspravu i o prestalim tačkama dnevnog reda, te će se nakon pauze izjasniti o svakoj od njih.

federalna.ba/Fena

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine Parlamentarna skupština BiH
PSNATO Sofija Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
0 25.05.2024 21:46
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
0 18.04.2024 16:40
Predstavnički dom Parlamentarna skupština BiH sjednica
0 18.04.2024 12:27
Tineke Strik Denis Zvizdić Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine Parlamentarna skupština BiH
0 04.04.2024 16:41
Parlamentarna skupština BiH Vrhovni sud BiH
0 02.04.2024 17:14
Kemal Ademović Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine François Delmas Francuska
0 27.03.2024 16:43