PSBiH: Obustavljena zakonodavna procedura za Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu BiH

PSBiH: Obustavljena zakonodavna procedura za Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu BiH

Na današnjoj sjednici Predstavničkog dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obustavljena je zakonodavna procedura za Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu BiH, čiji je predlagač bio poslanik Denis Zvizdić.

Rezultat je to činjenice da je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma državnog parlamenta dva puta dostavila negativno mišljenje Domu, odnosno nije utvrdila usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe predloženog zakona.

U skladu s odredbama Poslovnika, nakon dva negativna mišljenja nadležne komisije, obustavlja se zakonodavni postupak.

Predloženim zakonom bilo je predviđeno da se uredi organizacija, nadležnost, javnost rada, finansiranje i sva druga pitanja u vezi s osnivanjem i funkcionisanjem vrhovnog suda BiH kao najvišeg kasacionog suda u BiH, koji osigurava dosljedno tumačenje prava na teritoriji cijele BiH.

Predlagač zakona Denis Zvizdić je, navodeći neke od razloga zbog kojih smatra da je ovaj zakon potreban, kazao je da je BiH praktično jedina zemlja u regionu koja nema Vrhovni sud i jedina država u Evropi koja nema Vrhovni sud ili instituciju koja je pandan Vrhovnom sudu, u smislu tijela koje će biti zaduženo za ujednačavanje sudske prakse.

Predstavnički dom nije usvojio poslaničke inicijative Šemsudina Mehmedovića kojima se obavezuje šest institucija BiH sa sjedištem u Sarajevu da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH; četiri institucije BiH sa sjedištem u Mostaru da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH; te pet institucija BiH sa sjedištem u Republici Srpskoj da osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o upravi i Zakonom o državnoj službi.

Usvojeni su Izvještaji o radu stalnih komisija Predstavničkog doma za 2023. godinu, kao i Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2023. godinu.

Poslanici su usvojili: Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2023. godinu, Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2023. godini, kao i Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za period od 2023. do 2027, okvirni dokument.

Usvojena je i poslanička inicijativa Rejhane Dervišević, Saše Magazinovića, Ermine Salkičević-Dizdarević, Albina Muslića i Jasmina Imamovića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s nadležnim ministarstvom, omogući uplatu administrativnih taksi putem veb-servisa/aplikacije na račun Ministarstva finansija i trezora BiH.

Na današnjoj sjednici usvojena je i poslanička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH predlaže Vladi Federacije BiH, Vladi RS i Vladi Brčko distrikta BiH da pripreme izmjene entitetskih krivičnih zakona i Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH kojim će se kao posebno krivično djelo definirati „obijesna vožnja u drumskom saobraćaju“.

Između ostalog, usvojen je i Prijedlog odluke o imenovanju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, te data saglasnosti za ratifikaciju dva međunarodna sporazuma.

federalna.ba/Fena

Parlamentarna skupština BiH Vrhovni sud BiH
Predstavnički dom Parlamentarna skupština BiH sjednica
0 18.04.2024 12:27
Tineke Strik Denis Zvizdić Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine Parlamentarna skupština BiH
0 04.04.2024 16:41
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine Parlamentarna skupština BiH
0 02.04.2024 16:51
Vrhovni sud BiH Denis Zvizdić
0 02.04.2024 15:41
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Vrhovni sud BiH Denis Zvizdić
0 02.04.2024 08:16
Udruženje Baby Steps Parlamentarna skupština BiH
0 27.03.2024 11:50