PSBiH: Nedovoljna entitetska većina za Prijedlog rezolucije o pravu na slobodu izražavanja u BiH
(Izvor: Fena)

PSBiH: Nedovoljna entitetska većina za Prijedlog rezolucije o pravu na slobodu izražavanja u BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je danas Prijedlog rezolucije o pravu na slobodu izražavanja u BiH u skladu s evropskim standardima, čiji su predlagači poslanici Aida Baručija, Sabina Ćudić, Rejhana Dervišević, Jasmin Imamović, Mia Karamehić-Abazović, Predrag Kojović, Saša Magazinović, Albin Muslić, Nihad Omerović, Ermina Salkičević-Dizdarević i Denis Zvizdić.

Predložena rezolucija je prilikom glasanja imala opću, ali ne i potrebnu entitetsku većinu glasova poslanika iz Republike Srpske, te će se o njoj naknadno glasati u drugom krugu.

U predloženoj rezoluciji navodi se da Predstavnički dom PSBiH najoštrije osuđuje najavu usvajanja zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona RS kojim se, između ostalog, kriminalizuje kleveta kao krivično djelo sa visokim novčanim sankcijama.

Također se, između ostalog, navodi i da se Predstavnički dom protivi svakom pokušaju da se na bilo koji način ugrozi ustavno pravo na slobodu izražavanja i da se finansijski i na svaki drugi način oteža rad nezavisnih medija, što bi za posljedicu imalo uvođenje cenzure.

Jedan od predlagača rezolucije Denis Zvizdić (NiP) je kazao da je tekst rezolucije utemeljen na činjenicama da je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima svima garantovala pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, kao i da je Međunarodni pakt o građanskim, političkim pravima zajedno sa  protokolima sadržan u Ustavu BiH, u katalogu o ljudskim pravima.

Također je naveo da je ona utemeljena na činjenici da je Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama definirala slobodu izražavanja kao jedan od suštinskih osnova demokratskog društva, te da je stajalište Evropskog suda za ljudska prava potvrđeno kroz više presuda, da sloboda izražavanja predstavlja jedan od osnovnih  temelja demokratskog društva.

- Uz istovremeno naglašavanje da Ustav BiH svim licima na teritoriji BiH garantuje slobodu izražavanja , uvažavajući činjenicu da je BiH 2003. godine dekriminalizirala  klevetu u zakonodavstvu na teritoriji čitave BiH i posebno ističući činjenicu da je jedna od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu za članstvo BiH u EU garantovanje slobode izražavanja medija i zaštita novinara - naveo je Zvizdić.

Po njegovim riječima, ova rezolucija ima za cilj da iskaže protivljenje Predstavničkog doma PSBiH svakom pokušaju da se na bilo koji način ugrozi ustavno pravo na slobodu izražavanja, da se finansijski ili na bilo koji drugi način oteža rad nezavisnih medija, što bi kao posljedicu imalo uvođenje autocenzure.

Kazao je da Predstavnički dom ovom rezolucijom namjerava zadužiti Vijeće ministara BiH kao i instituciji Ombudsmena za ljudska prava da se poduzmu sve aktivnosti iz njihovih nadležnosti, kako bi se kroz adekvatne izmjene zakona i podzakonskih akata pronašao adekvatan balans između zaštite prava na slobodu  izražavanja i borbe protiv dezinformacija, a u skladu s legitimnim ciljevima koji se žele postići u demokratskom društvu kojem teži i naša država BiH.

Poslanik Zlatan Begić (DF) je kazao da će Klub Demokratske fronte podržati predloženu rezoluciju.

- Smatramo da ovakav jedan dokument i jedan stav treba da se izrazi i da bi trebao da se izrazi po svim nivoima i unutar svih zajednica, uključujuči i akademsku zajednicu, uključujuči i udruženja novinara, na svaki mogući način. Mislim da treba izraziti negodovanje sa željom i namjerom da donosioci odluka to negodovanje negdje uzmu u obzir i da omoguće slobodu medija - kazao je Begić.

Poslanik Branislav Borenović (PDP) je kazao da je ova rezolucija i način kako je podnesena i od koga je podnesena, još jedan populistički pokušaj vladajuće koalicije da jedno radi u Parlamentarnoj skupštini BiH, a drugačije se ponaša u izvršnim strukturama ove zemlje.

- Smatram da se radi o prijedlogu koji je, po nama iz opozicije, vrlo dvoličan, licemjeran, da nije dovoljno kredibilan, jer ga predlaže dio skupštinske većine koji je omogućio svom koalicionom partneru da se ponaša upravo suprotno onome što tražite u ovom dokumentu - mišljenja je Borenović.

Po njegovim riječima, ključno je pitanje šta radi vlast, „šta radi Vijeće ministara BiH u kojem vi participirate, šta radi Ministarstvo pravde, Ministarstvo za ljudska prava u kojem sjede i vaši predstavnici, šta je učinilo da se ne dođe do ovoga što se dešava i o čemu se raspravlja i u NSRS,  izmjenama i dopunama Krivičnog zakona RS kojim se kriminalizuje kleveta i uvreda i značajno ulazi u jednu sferu koja je nedopustiva - ograničavanje slobode govora, mišljenja, izražavanje svojih stavova“.

Poslanica Sanja Vulić (SNSD) je kazala da predložena rezolucija nije u skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma PSBiH, imajući u vidu da tamo jasno stoji da se rezolucijom izražava svoj stav o relevantnim političkim pitanjima i utvrđuju smjernice koje će provoditi Predsjedništvo, Vijeće ministara i druge institucije u BiH.

- Narodna skupština RS nije u BiH, nije zajednička institucija, već je na nivou entiteta RS zakonodavno tijelo. Samim tim ne vidim osnov za uplitanje u odlučivanje na nivou RS - kazala je Vulić.

Na njenu diskusiju reagirao je predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić, koji je kazao da ne postoje zajedničke institucije, nego postoje samo institucije države BiH.

- Vi nastavljate koristiti antiustavnu sintagmu i kršite odluke Ustavnog suda BiH. Kršenje odluka Ustavnog suda BiH, koji je zabranio upotrebu sintagme 'zajedničke instititucije', je krivično djelo - istaknuo je Zvizdić.

Poslanici su nakon okončane rasprave glasali o predloženoj rezoluciji.

Za je glasalo 20 poslanika, protiv je bilo njih 12, dok su četiri poslanika bila suzdržana, što znači da postoji opća, ali ne i entietska većina, tako da će se poslanici o njoj izjašnjavati u drugom krugu glasanja.

federalna.ba/Fena

Predstavnički dom PSBiH