videoprilog Armina Behrema (Dnevnik 2)

Preminuo Dževad Jahić, istaknuti bosanskohercegovački lingvist

Istaknuti bosanskohercegovački lingvist, filolog, pjesnik i akademik Dževad Jahić preminuo je danas u 77. godini. Posebno se isticao svojim radovima i govorima o bosanskome jeziku. To posebno svjedoči Rječnik bosanskoga jezika, na kojem je radio sve do svoje smrti.

Iako najpoznatiji kao lingvist, za sebe je volio reći da je filolog – primarno se bavio bh. dijalektologijom i historijom bosanskog jezika. Dževad Jahić rođen je 1948. godine u Mostaru, a iza sebe je ostavio nemjerljiv doprinos u naučnoakademskom prostoru Bosne i Hercegovine.

“Bio je čovjek bosanskog jezika u punom kapacitetu i snažno do samoga kraja. Čovjek svoga naroda, čovjek svoje zemlje, zemlje Bosne i s današnjim danom on je postao i dio historije Bosne”, kaže prof. dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod.

“Uz njega i preko njega su se razvili i stasali su mnogi novi mladi lingvisti i filolozi u bosnistici. Jahić je, međutim, među prvima, već u Jugoslaviji pisao o bosanskom jeziku, već od 82. godine kada kritikuje novosadski dogovor i govori o potrebi afirmacije različitih kulturnih i dijalekatskih zona, misleći na Bosnu i bosanski jezik”, istakao je dr. Jasmin Hodžić, direktor Instituta za jezik UNSA.

Njegovo zanimanje za bosanski jezik nije doživjelo nikakva odstupanja od precizno zacrtanih ciljeva, tako je njegov Rječnik bosanskog jezika, koji je ostao nedovršen, sinteza bosanske leksikografije, sa više od 100.000 natuknica i oko 500.000 razrađenih i opisanih jezičkih jedinica.

“Ostao je i nedovršen njegov najznačajniji rječnik bosanskoga jezika. Ne znam ko će moći da nastavi ovaj tako složen i tako važan rad za bosanski jezik”, kaže lingvistica prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna.

“Radi se o čovjeku koji je bio izvanredne intelektualne pronicljivosti, čovjek koji je bio izuzetno vrijedan, odvažan i hrabar da se uhvati u koštac sa svim onim problemama i nedaćama s kojima se susreću istraživači u sferi nacionalnih humanističkih disciplina”, ističe dr. Alen Kalajdžija, naučni savjetnik u Institutu za jezik UNSA.

Radovi i istraživanja Dževada Jahića otvorili su vrata direktnijem afirmiranju savremene lingvističke bosnistike, a ostaje nada da će lingvisti, kojima je on predavao, nastaviti njegovu misiju i važan rad za bosanski jezik.

federalna.ba

Dževad Jahić
Skupština Kantona Sarajevo Vlada Kantona Sarajevo Dževad Jahić
0 21.04.2024 19:11
Institut za jezik UNSA Dževad Jahić Jasmin Hodžić
0 21.04.2024 17:16
Rječnik bosanskog jezika Dževad Jahić
0 21.02.2024 17:06
Dževad Jahić rječnik Rječnik bosanskog jezika
0 29.10.2023 14:02