videoprilog Đenite Mešanović (Dnevnik 2)

Prekinuta sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH

Sjednica Doma naroda prekinuta je poslijepodne nakon što je predsjedavajući Tomislav Martinović konstatirao da je u sali 25 delegata ovog tijela koje ukupno ima 58 članova.

O nastavku zasjedanja će delegati biti blagovremeno obaviješteni, kazao je predsjedavajući.

Sjednica je prekinuta tokom burne rasprave o dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda, čiji predlagač je delegat Ivo Tadić.

Suština njegovog prijedloga je da raspodjela novca od koeficijenta odnosno pondera u raspodjeli javnih prihoda za Kanton Sarajevo, već umanjenog ranije osnovnim zakonom sa 2 na 1,5, ne mora čekati 1. januar 2023., kako je govoreno kad je u februaru ove godine usvojen osnovni zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

Mjesečno, na osnovu umanjenog pondera Sarajevskom kantonu, ostalim kantonima treba da pripadne 7,1 milion KM iz 2022. godine. Godišnji iznos ovog umanjenja je 86 miliona KM.

Prije prekida današnje sjednice, Dom naroda je usvojio nekoliko zakona, među njima Zakon o izmjenama i dopuni zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu u FBiH.

Među preostalim tačkama dnevnog reda su izvještaji o radu poštanskih i telekomunikacionih preduzeća te dokument okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2022.-2024. godina.

federalna.ba/Fena

Dom naroda