Dom naroda PSBiH ovog petka o prijedlogu zakona o sprečavanju pranja novca

Dom naroda PSBiH ovog petka o prijedlogu zakona o sprečavanju pranja novca

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović je za sutra sazvao hitnu sjednicu tog Doma, na kojoj bi trebao biti razmatran Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (P.Z.E.I) po hitnom postupku.

Na prošloj sjednici Doma naroda, održanoj krajem januara, zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja o hitnom postupku, to je proslijeđeno Kolegiju Doma na usaglašavanje. U slučaju kada Kolegij ne postigne saglasnost, delegati se izjašnjavaju u drugom krugu glasanja.

Poslovnikom Doma naroda je propisano da, ako Kolegij Doma ne uspije postići saglasnost, odluku donosi većina od ukupnog broja delegata koji su prisutni i koji glasaju, uz uslov da glasovi “protiv” ne sadrže dvije trećine ili više glasova delegata izabranih iz svakog entiteta. 

- Slijedom izjašnjavanja delegata Doma naroda PSBiH na prethodnoj sjednici, predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović poduzeo je niz aktivnosti u cilju postizanja saglasnosti članova Kolegija Doma naroda PSBiH kako bi se usvojio Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja teroritističkih aktivnosti. Ovo je ključni Zakon kako bi se spriječio negativan izvještaj Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) čija delegacija boravi u BiH od 12. februara i ocjenjuje napredak BiH u oblasti sprečavanja pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti - saopćeno je jučer iz Ademovićevog Kabineta. 

U saopćenju se navodi da "u slučaju neusvajanja ovog zakona, te samim tim i negativnog izvještaja, BiH bi se mogla naći na 'sivoj listi' MONEYVAL-a što bi proizvelo ozbiljne posljedice i probleme privredi, finansijskim institucijama i građanima BiH".

- U namjeri da se usvoji pomenuti Zakon u neophodnom roku, predsjedavajući Ademović će zakazati hitnu sjednicu Doma naroda PSBiH za 16. februar kako bi Zakon, ukoliko bude usvojen, mogao stupiti na snagu prije nego što eskperti MONEYVAL-a okončaju svoju posjetu BiH. Sjednica će biti zakazana u skladu sa Poslovnikom, a na zahtjev šest delegata Doma naroda PSBiH - najavljeno je iz Ademovićevog kabineta.

Podsjećanja radi, Predstavnički dom državnog parlamenta je 21. decembra 2023. godine, na hitnoj sjednici, po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Za predloženi zakon tada su glasala 34 poslanika, protiv nije bio niko, dok su dva poslanika bila suzdržana.   

Vijeće ministara BiH je polovinom decembra prošle godine usvojilo i uputilo Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje prijedlog tog  zakona, koji je usklađen s odgovarajućim direktivama  i uredbama EU u ovoj oblasti.

Kako je tada saopćeno iz Vijeća ministara BiH, usvajanjem ovog zakona s oznakom 'EI' Bosna i Hercegovina želi poboljšati kapacitete za efikasniju borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u korist poslovne zajednice i građana BiH.

Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti jedan je od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Novi zakon harmonizira sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u BiH sa standardima FATF-a i Moneyvala iz posljednjeg kruga evaluacije.

federalna.ba/Fena

Dom naroda
Dom naroda FBiH Dom naroda Parlamenta FBiH Dom naroda
0 25.03.2024 18:16
Dom naroda Dom naroda FBiH Dom naroda Parlamenta FBiH
0 25.03.2024 17:02
Dom naroda zaduženje zdravstvo
0 25.03.2024 16:29
Dom naroda Dom naroda FBiH Dom naroda Parlamenta FBiH Parlament FBiH
0 24.03.2024 13:30