Predstavnički dom PSBiH nije usvojio Prijedlog zakona o vanjskim poslovima BiH

Predstavnički dom PSBiH nije usvojio Prijedlog zakona o vanjskim poslovima BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas na sjednici, u drugom krugu glasanja, nije usvojio Prijedlog zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Predloženi zakon predviđao je objedinjavanje postojeće regulative u jedan zakon kojim se sistemski definira ta oblast.

Donošenjem tog zakona omogućilo bi se uspostavljanje jasne distinkcije između vanjske politike i vanjskih poslova, koji se vrše putem diplomatije.

Poslanici, također u drugom krugu glasanja, nisu usvojili Prijedlog zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora u prvom čitanju, koje je predložilo Vijeće ministara BiH.

Predstavnički dom je podržao poslaničku inicijativu Aide Baručije, Sabine Ćudić i Predraga Kojovića, kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH i nadležno Ministarstvo prometa i komunikacija BiH da u roku od 60 dana u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH kojim će se regulirati status električnih romobila u saobraćaju.

Poslanici su usvojili: Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2022. godinu, Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, kao i Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2022. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2022. godinu.

Poslanici su primili k znanju Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvih šest mjeseci 2023. godine.

Podržana je poslanička inicijativa Šerifa Špage kojom se zadužuje  Vijeće ministara BiH da uz konsultacije s Centralnom izbornom komisijom BiH u roku od 30 dana pripremi  i  dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, radi normiranja uvođenja novih savremenih tehnologija u izborni proces u BiH.

Predstavnički dom nije usvojio prijedlog zaključka o osnivanju privremene istražne komisije u vezi sa iznošenjem obavještajnih podataka ministra odbrane Zukana Heleza, čiji su predlagač poslanici Sanja Vulić i Milorad Kojić.

Data je saglasnost ratifikaciju nekoliko sporazuma među kojima su:  Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, te Sporazum o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na zapadnom Balkanu.

federalna.ba/Fena

PSBiH