videoprilog Hane Porić (Dnevnik 2)

Predstavljena Interaktivna mapa gradnje objekata i sječe šume na području Kantona Sarajevo

Interaktivna mapa gradnje objekata i sječe šume na području Kantona Sarajevo, koja predstavlja alat za provjeru da li se u sektoru gradnje i prostornog planiranja djeluje i postupa u skladu sa propisima, predstavljena je danas u Sarajevu u organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS uz pomoć i podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Šef Ureda Erduan Kafedžić kazao je da su razlozi za uspostavu takvog alata višestruki, počevši od potrebe za prezentiranjem javnosti prikupljenih podataka iz oblasti gradnje i prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo, neophodnosti povećanja same transparentnosti procesa koji se odvijaju u tom sektoru, kao i u svrhu praćenja i prevencije koruptivnih aktivnosti i ponašanja u toj oblasti.

- Interaktivna mapa pruža mogućnost provjere da li se u sektoru gradnje i prostornog planiranja djeluje i postupa u skladu sa propisima. Informacije koje Interaktivna mapa javnosti stavlja na raspolaganje odnose se na dva segmenta: gradnja objekata i sječa šume - istakao je.

Kafedžić je naglasio da je segment gradnje objekata prikazan u Mapi odgovarajućim simbolima i vizuelnim rješenjima zavisno od stadija gradnje u kojem se objekt nalazi.

- Tako će se moći razlikovati planirani objekti, objekti u izgradnji te izgrađeni objekti - kazao je.

Za svaki od objekata, dodao je, vežu se različiti relevantni podaci, kao što su podaci o lokaciji, katastarski podaci, podaci o vrsti objekta, stanju na terenu, površini i spratnosti, te datumi izdavanja urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebne dozvole.

- Kada je u pitanju sječa šume, Mapa odgovarajućim simbolima i vizuelnim rješenjima prikazuje da li se radi o bespravnoj sječi ili krčenju šume, što u svakom slučaju mora biti utvrđeno od inspekcije na terenu ili o krčenju ili sječi šume po odobrenju nadležnog organa. I u ovom segmentu Mapa prikazuje relevantne podatke, kao što su podaci o lokaciji, tipu, vlasništvu i datum izvršenog inspekcijskog nadzora - istakao je Kafedžić.

Također je naglasio da su u Mapi integrisani adekvatni filteri za pretragu podataka za oba segmenta, na osnovu parametara kao što je lokacija, vrsta objekta, status objekta, datum izdavanja relevantnih saglasnosti odobrenja ili dozvola i ostalo.

Kafedžić kaže da je u sektoru gradnje i prostornog planiranja od presudnog značaja za sprečavanje potencijalni štetnih posljedica blagovremenost informacija.

- Primjera radi, informacija da je za određeni objekt data urbanistička saglasnost, a nije dato odobrenje za građenje, daje mogućnost javnosti da pravovremeno reaguje prema nadležnim organima, te na takav način, ukoliko je to osnovano, zaustavi izdavanje odobrenja za građenje - podvukao je.

Također, dodao je, značaj blagovremenih informacija može se prikazati i na primjeru sječe šume, kada se određeno područje pretvara u građevinsko zemljište, odnosno da je sama sječa šume često indikator za buduću gradnju na određenom području.

- Kroz Interaktivnu mapu namjera je da se podstakne društveni aktivizam u oblasti gradnje i prostornog uređenja u svrhu sprečavanja korupcije i drugih nepravilnosti, a na osnovu blagovremenih informacija koje ovaj alat omogućava - kazao je Kafedžić.

Pored funkcija Interaktivne mape koje su informativnog karaktera, tvrdi da Ured radi na razvoju analitičko-statističkog paketa koji će omogućiti kratkoročno i dugoročno praćenje eventualnih koruptivnih pojava i ponašanja u ovoj oblasti.

Na ovaj način, kako je rečeno, omogućit će se sistemsko praćenje potencijalnih koruptivnih pojava i ponašanja u oblasti prostornog planiranja i građenja, što u konačnici jača cjelokupni antikorupcijski sistem Kantona Sarajevo.

Kafedžić smatra da postoji više veoma značajnih ciljeva koji se žele postići uspostavljanjem i stavljanjem na raspolaganje široj javnosti ovakvog analitičko-statističkog alata.

- Jedan od ciljeva jeste povećanje stepena transparentnosti, kao najefikasnijeg rješenja protiv korupcije, u sektoru gradnje i prostornog planiranja. To se prvenstveno odnosi na ključne procese u ovoj oblasti, od planiranja, učešća javnosti u ovim procesima, do sprečavanja različitih štetnih posljedica koje može prouzrokovati korupcija i druge nepravilnosti u ovom sektoru - ističe Kafedžić.

Veoma važan cilj koji se želi postići uspostavom ove interaktivne mape je, pojasnio je, zaštita prirodnih resursa i životnog prostora. Korupcijom u oblasti gradnje i prostornog planiranja posebno je ugrožen eko-sistem, prirodni resursi, čovjekova životna sredina, njegovo zdravlje i kvaliteta života.

Zamjenica ambasadora SAD-a Deborah Mennuti kazala je tokom prezentacije da je Ured istinski lider u borbi protiv raka demokratskog društva, odnosno korupcije. Smatra da transparentnost otežava korupciju, te da je veoma važno sagledati vezu između vlade i privatnog sektora.

- Ova baza podataka koja je predstavljena danas kreirana je za dobrobit građana Kantona Sarajevo i osigurat će javnosti, nevladinom sektoru, novinarima i istraživačima moćan alat da pronađu podatke o prošlim, sadašnjim i budući projektima gradnje objekata u KS - kazala je Mennuti.

Dodala je da će baza podataka omogućiti građanima da imaju aktivniju ulogu u monitoringu na koji način i kako će se razvijati Kanton Sarajevo. Tvrdi da je takva vrsta transparentnosti krucijalna kako bi se otkrila korupcija koja ima negativan utjecaj na živote građana u KS.

Politički savjetnik u Ambasadi Velike Britanije Andrew Le Grice naglasio je da su racionalno korištenje prirodnih resursa te pravilno i ispravno planiranje granje, osnova za kvalitetu života i budućnost svijeta.

- Međutim, korupcija sve to potkopava. Svi moraju raditi zajedno kako bi to zaustavili - poručio je.

federalna.ba/Fena

Interaktivna mapa gradnje objekata i sječe šume na području Kantona Sarajevo Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo
Velika Britanija Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo
0 13.09.2022 19:48
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo
0 31.01.2022 13:05
korupcija Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo oblasti gradnje i prostornog planiranja
0 22.11.2021 14:08