videoprilog Senade Mime Golubić (Dnevnik 2)

Kafedžić: Očigledna sprega između investitora i političkih subjekata

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo je prikazivajem video materijala "Po čijoj mjeri" započeo još jednu antikorupcijsku kampanju u oblasti gradnje i prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo.

Na pres-konferenciji su danas ukazali na nepravilnosti i koruptivne rizike koje su uposlenici Ureda uočili i identificirali tokom postupanja po zaprimljenim prijavama korupcije u oblasti gradnje i prostornog planiranja, zaštite okoliša i prirodnih resursa.

Šef tog ureda Erduan Kafedžić naglasio je da su sve informacije dostavili tužilaštvima te da očekuje dalje postupanje sa ciljem utvrđivanja krivične odgovornosti u vezi izdavanja građevinskih dozvola i urbanističkih saglasnosti.

- Raste broj prijava u ovoj oblasti, 2020. godine smo imali devet, a do novembra 2021. godine 50 prijava – kazao je.

Taj projekt je, dodao je, samo prvi u nizu koje će Ured u budućnosti poduzeti, a sve sa ciljem prevencije i suzbijanja korupcije.

Tvrdi da postoji sprega investitora i politike, finansijera i političkih stranaka kroz taj oblik korupcije. Objasnio je na koji način djeluje čitava mreža ljudi koji su sačinjeni od investitora, advokata, notara, državnih službenika, političara i političkih stranaka, koji svi imaju vlastite mreže.

- Slučajevi koji je Ured analizirao ukazuju na očiglednu spregu investitora koji posjeduju značajan kapital i političkih subjekata koji upravljaju procesima u sektoru prostornog uređenja, što predstavlja koruptivni rizik. Velikim investitorima se daju određeni ustupci za realizaciju velikih projekta, a često i prirodne resurse – kazao je.

Kafedžić tvrdi da se tim načinom bogate pojedini koji daju novac političkim strankama za izbore, te da se dio novca od političkih stranaka i investitora ponovo daje kao kapital za pokretanje novih projekata.

- Zbog toga je važno imati javne registre o imovini nosilaca javnih funkcija u KS i pratiti njihovu imovinu i bogaćenje, a Ured će objaviti registar poslovnih subjekata u KS. Kroz ovaj stepen transparentnosti doći ćemo do vrijednih informacija i osujetiti one koji javnim novcem uništavaju prirodne resurse – zaključio je.

Ured je inicirao i realizirao tu kampanju uz pomoć i podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Savjetnik za borbu protiv korupcije u Uredu za borbu protiv korupcije u KS Eric Larson kazao je da taj film pokazuje korupciju u sektoru urbanog planiranja, što ozbiljno ugrožava ekonomiju i život u KS.

- Amerika je uvijek spremna pomoći partnerima u borbi protiv svih oblika korupcije - zaključio je.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Eric Nelson pohvalio je danas rad Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo koji ima veliku podršku SAD-a, ali i međunarodne zajednice uopće.

Ocijenio je da je rad Ureda veoma važan za pružanje bilo kakve nade za bh. borbu protiv korupcije što je rak rana za demokratiju, zbog čega je bitno imati transparentnost da se ova bolest što više objelodani i da se na nju što više skrene pažnja kako bi se pobijedila korumpiranost na svim nivoima.

- Ovaj ured ozbiljan je akter u borbi protiv korupcije, previše lidera ignorira taj problem koji je jedan od najvećih razloga odlaska mladih iz BiH te ozbiljno ugrožava budućnost države, umanjuje vladavinu prava i ugrožava prosperitet BiH zbog čega zemlja zaostaje za svojim susjedima - naveo je Nelson.

Smatra i da je rad tog ureda model koji je vrijedno replicirati u zemlji, a i druge vlade su ga usvojile ili rade na njegovom uspostavljanju poput Brčko Distrikta, te je izrazio nadu da će slična institucija biti uspostavljena u Livnu i Tuzli jer je to legitiman način za borbu protiv korupcije.

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler podsjetio je da je u posljednjem izvještaju Evropske komisije opisana tmurna slika situacije u BiH, ali je u isto vrijeme pohvaljen rad Ureda za borbu protiv korupcije KS.

Naveo je da Ured kontinuirano napreduje i uvodi standarde transparentnosti, postignuti su bolji rezultati od bilo kojeg drugog nivoa BiH što je u velikoj mjeri zahvaljujući njihovim naporima da postignu transparentnost objavljujući podatke o uposlenicima, platama, kapitalu, imovini koju posjeduju zvaničnici, javnim nabavkama i druge.

Sattler ističe da je transparentnost najbolja moguća alatka za borbu protiv korupcije, ali zvaničnici i političari u BiH nisu uspjeli da se adekvatno i aktivno bore protiv korupcije, čak su i opstruirali napredak koji bi vodio do stvaranja novih prilika.

BiH nedostaju, kaže, dobri zakoni posebno Zakon o sukobu interesa, Zakon o javnoj upravi i sve to je trebalo odavno već biti izmijenjeno i unaprijeđeno zbog čega je izrazio veliko nezadovoljstvo.

- Za nas je vladavina prava i borba protiv korupcije kičma pristupanja Evropskoj uniji tako da ćemo nastaviti nastojanja za poboljšanje stvari u tim oblastima. Korupcija nije krivično djelo bez žrtvi i negativno utiče na dobrobit građana i što je postalo još očitije tokom pandemije koronavirusa – podvukao je Sattler.

Šefica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Kathleen Kavalec napominje da korupcija dolazi u mnogim oblastima i to uglavnom u zloupotrebi položaja za vlastitu dobit, ali vlasti u KS sada imaju mjere i alatke koji mogu poslužiti u borbi protiv korupcije i poboljšati lokalnu samoupravu i planiranje.

- Zvaničnici još uvijek trebaju osigurati da ne profitiraju i zastupaju javni interese. Potrebno je uspostaviti efektivna rješenja i pojačati veze između tijela koji se bore protiv korupcije te izraditi zakone kojima će to biti unaprijeđeno – naglasila je.

Na konferenciji se obratio i britanski ambasador u BiH Matthew Field koji je istaknuo da korupcija u javnom sektoru pravi najviše štete građanima, ali rezultati danas prezentirati predstavljaju veliki napredak učinjen u posljednjoj godini.

- Sada postoji jasna slika da hrabrost, predanost i fokusiranje mogu napraviti dugoročne efekte u borbi protiv korupcije. Iako postoji značajan profit u korupcijskom lancu veoma sam uvjeren da će ovakvi rezultati koje Ured ima dokazati da se na kraju kriminal ne isplati – dodao je Field.

Govornici su najavili da uspostavljanje i rad ovog ureda nije kraj nego predstavlja početak dugog procesa u kojem svaki od aktera treba pokazati čvrstu opredijeljenost da su u službi građana.

federalna.ba/Fena

korupcija Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo oblasti gradnje i prostornog planiranja
korupcija Centar za pružanje besplatne pravne pomoći
0 26.03.2024 17:23
Kanton Sarajevo korupcija
0 11.03.2024 13:37
korupcija zapošljavanje Brčko Brčko distrikt BiH Distrikt Brčko
0 03.03.2024 23:26