videoprilog Mirne Ždralović (Dnevnik 2)

Evropski put istinski cilj ili samo deklarativna parola za narod?

Bosni i Hercegovini uz evropske zakone nužna je vladavina prava i rješavanje problema u oblasti pravosuđa. Političari su najavljivali da će narednih mjeseci ispuniti uvjete iz 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Predstavnici stranaka vladajuće koalicije rekli su i da su usaglasili usvajanje tri zakona koji nas približavaju EU.

Međutim, ako je suditi prema saopćenjima iz OSCE-a i Delegacije EU, usvojeni zakoni ne znače ispunjenje uvjeta za otvaranje pregovora o članstvu jer se traži usvajanje novih, sveobuhvatnih zakona o VSTV-u Bosne i Hercegovine i sudovima Bosne i Hercegovine, u skladu s evropskim standardima. Ako dosad usvojena rješenja i ona koja će tek biti razmatrana nisu otklonila nedostatke, postavlja se pitanje šta je cilj dosad usvojenih zakona.

Transparentno, nezavisno i efikasno pravosuđe cilj je da bismo uopće započeli pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Za sada usvojene dugo čekane Izmjene Zakona o VSTV-u, slobodi pristupa informacijama i ombudsmenima u Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine. Vladajući zadovoljni, a da li je sve u skladu s preporukama Evropske unije, kažu, ocjenjuje Direkcija za evropske integracije.

„Naša je obaveza kad imamo amandmane, zakone koji su evropski zakoni koji se tiču pristupanja Evropskoj uniji, onda Direkcija provjerava da li je usklađeno ono što se predlaže prema zakonima Evropske unije“, kaže Marinko Čavara, predsjedavajući Zastupničkog doma BiH (HDZBiH).

Međutim, u opoziciji su stava da usvojeni zakoni nisu u potpunosti u saglasnosti s preporukama, a i iz OSCE-a rečeno je da izmjene koje se tiču sukoba interesa i provjere imovine, zapravo, slabe tekst Zakona. Za dva evropska zakona - onaj o organizaciji tržišta vina i strancima iz opozicije kažu da je Direkcija također imala zamjerke. A ti zakoni su na novom dnevnom redu.

„Sama Direkcija za evropske integracije kaže da se s njima naši propisi djelimično usklađuju s pravnom stečevinom Evopske unije. Znači, imamo trend ovog Vijeća ministara, odnosno pojedinih ministara da predlažu zakone kojim se naši zakoni ne usklađuju u potpunosti sa EU, već djelimično. Imali smo to i sa Zakonom o VSTV-u“, ističe Šerif Špago, zastupnik SDA u Zastupničkom domu BiH.

Ali Izmjene zakona o VSTV-u, takve kakve su, prošle su na Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine i u srijedu će biti na dnevnom redu Doma naroda. Usvajanje se očekuje po hitnoj proceduri, a tome se nadaju i iz Delagacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Sve kako je i obećano nakon sastanka lidera vladajućih stranaka u Istočnom Sarajevu, osim Zakona o sudovima. Prvo je kao sporno pitanje spominjano gdje će biti smješteno Apelaciono vijeće suda, onda nacionalni simboli, a na kraju smanjenje nadležnosti.

„Nikada ne bismo pristali da se formiraju sudovima kojima se razvlašćuje državna nadležnost i spušta na entitete, pogotovo ne u oblasti pravosuđa“, poručio je Elmedin Konaković, predsjednik NiP-a.

„Ne slažem se s onima koji smatraju da će biti smanjena nadležnost Suda Bosne i Hercegovine prema Nacrtu zakona, ukoliko taj zakon stupi na snagu“, kaže Davor Bunoza, ministar pravde BiH (HDZBiH).

Ministar Bunoza kaže - sve u zakonu je u skladu s odredbama Venecijanske komisije, a nadležnost suda jača. Iako mnogi koji su imali uvid u Zakon ne misle tako. U opoziciji imaju mišljenje zbog čega, iako je najavljen, Zakon o sudovima nije prošao Vijeće ministara.

„Izgleda da SNSD i Dodik čeka nešto novo da istguje da bi ti zakoni ugledali svjetlo dana i u Vijeću ministara i u Predstavničkom domu“, mišljenja je Špago.

Poznato je da je Dodiku cilj izbaciti strane sudije iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te donijeti novi Zakon o Ustavnom sudu. To traži i Evropska unija, ali kad se steknu uvjeti. Nakon sastanka u Istočnom Sarajevu o tome u javnosti nisu rekli ništa. Ostaju najave da sve rješavaju dogovorom. Rješavanje pitanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i donošenje drugih reformskih zakona ključni su ciljevi. Ali da li ka tom cilju idemo pravilno?

„Stiče se utisak da se proizvodi atmosfera u kojoj će se prikazati taj 'istorijski reformiski zamah ka Evropskoj uniji'. Lično strahujem da će se neki od tih zakona usvojiti pro forme. Mislim da ćemo ovdje gledati pobjedu forme nad suštinom“, smatra politička analitičarka Tanja Topić.

Tokom sedmice održat će se važne sjednice oba doma državnog Parlamenta. Reformski zakoni ključni za ulazak u Evropsku uniju na dnevnom redu, ali kritike na te zakone ne prestaju, iako zakone usvajaju. Da li će na kraju pobjediti forma ili suština, još ne znamo, jer konkretne ocjene iz Evropske unije na sadržaje ključnih zakona još nema.

federalna.ba

bh. pravosuđe Put ka EU
Trgovina ljudima bh. pravosuđe pravosuđe
0 04.10.2023 19:14
Češka Republika Češka Put ka EU
0 13.08.2023 19:52
Put ka EU ruralni razvoj podrška EU
0 12.08.2023 19:52
Put ka EU Češka Republika EU integracije
0 06.08.2023 19:19
male hidroelektrane MHE hidropotencijali Put ka EU
0 02.07.2023 18:53