videoprilog Nađe Ridžić (Federacija danas)

Pravo na novčanu naknadu u SBK-u imat će i demobilisani borci sa navršenih 53 i 54 godine

Vlada Srednjobosanskog kantona na sjednici u Travniku, između ostalog, po skraćeno je postupku usvojila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi. Ovim će se Zakonom, koji bi se primjenjivao od početka jula ove godine, u pravo na novčanu naknadu uveli i demobilisani branilaca sa navršenih 53 i 54 godine života, a koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Prema podacima Uprave za boračko-invalidsku zaštitu Srednjobosanskog kantona, nešto više od 3.700 demobilisanih branilaca ne ostvaruje redovna mjesečna primanja po osnovu prava na novčanu egzistencijalnu naknadu. Ovim izmjenama i dopunama  Zakona, ne samo da se taj broj mijenja već se i naknada usklađuje s rastom prosječne plaće.

"Uvodimo nove kategorije godišta boračkih populcija i ovaj kanton polako, hajd da kažem tako. ispravlja jednu nepravdu prema kategorijama mlađim od 55 godina", istakao je premijer SBK-a Tahir Lendo.

"Da smo mi jedini kanton koji smo mjesečna novčana primanja uskladiili sa prosjekom Vlade Federacije", kaže Esad Crnica, direktor Uprave za BIZ SBK-a.

Za primjenu izmijenjenog Zakona, koja počinje od jula ove godine, potrebno je izdvojiti milion i sto hiljada maraka. Na evidenciji Službe za zapošljavanje bez bilo kakvih primanja ostat će gotovo dvije i po hiljade nekadašnjih branilaca, ali je to, kaže Crnica, brojka koju treba uzeti s rezervom, jer prema podaci kojima raspolaže znatno je manji broj podnesenih zahtjeva za egzistencijalnu naknadu od broja onih koji na to imaju pravo i koji su na evidenciji Službe za zapošljavanje.

"Što znači da se ne živi u BiH, da rade na crno, da imaju drugi izvor prihoda, a status nezaposlenog demobilisanog branioca uglavnom koriste za zdravstvenu zaštitu", dodaje Crnica.

To, u najkraćem, znači da se zdravstveno osiguranje plaća velikom broju onih koji rade u evropskim zemljama i njihovim članovima porodica. Stoga je, kaže Crnica, formirana radna grupa, ali i povećan angažman inspekcija, da bi se u konačnici smanjila izdvajanja, a ušteđeni novac usmjerio za druge potrebe demobilasnih  branilaca.

federalna.ba

demobilisani borci novčana naknada SBK
SBK turizam vodopad Jajce Travnik Plava voda
0 01.07.2022 22:56
SBK obrazovanje upis upis učenika
0 21.06.2022 20:45
Krug 99 SBK Avdo Avdić
0 19.06.2022 17:52
SBK Srednjobosanski kanton budžet proračun
0 16.06.2022 17:21
SBK štrajk medicinski radnici
0 16.06.2022 15:54
malinari maline SBK Vitez
0 14.06.2022 19:58