videoprilog Ivane Đurđević-Bajić (Federacija danas)

Pravno savjetovanje za članice sigurne mreže u Bijeljini

U okviru projekta “Unapređenje kapaciteta pružalaca usluga podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja”, u Bijeljini je održano pravno savjetovanje za članice sigurne mreže koju čini sedam organizacija. Nastavak je ovo projekta kojem je cilj unapređenje kapaciteta i boljeg pružanja usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

SOS linije za žrtve nasilja u BiH otvorene su tokom 2005. godine, a u okviru kojih djeluju i sigurne kuće. Bijeljinska Fondacija “Lara” svake godine zaprimi u prosjeku oko 600 poziva na SOS liniju. U posljednje tri godine broj slučajeva porodičnog nasilja ima tendenciju rasta. Među žrtvama ima čak i djece koja su žrtve seksualnog nasilja.

“Nasilje je povećano posebno tokom pandemije. O seksualnom nasilju se, nažalost, toliko ne priča. Imali smo prilike u proteklih godinu dana da vidimo kroz medije, kada su određene glumice javno istupile i prijavile seksualno nasilje, a naša iskustva govore da obično seksualno nasilje nije jedino, da tu obično ima više vrsta nasilja i mi obično tek kasnije, dok traje sudski postupak, saznamo da je osim porodičnog u pitanju bilo i seksualno nasilje”, kaže Nataša Kotuma, predstavnica Fondacije “Lara”.

Tokom prošle godine usvojene su izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Upoznavanje žrtava s njihovim pravima i zaštitom koju mogu dobiti je korak ka osnaživanju žena i podizanju svijesti o značaju prijavljivanja svakog oblika nasilja.

"Mislim da je ta pravna pomoć jako značajna, to su ljudi koji su marginalizovani, socijalno isključeni, tako da im je besplatna pravna pomoć zaista neophodna", ističe Nataša Vidović, predstavnica Udruženja građana Budućnost Modriča.

"Međutim, ima i određenih problema, a to je da te usluge nisu ravnomjerno zastupljene na svim područjima, gledajući na teritoriji cijele države, pogotovo u nekim mjestima koja su dislocirana od centara sjedišta pružatelja. Oni nemaju mogućnost osim da dođu do centara u kome se nalaze pružatelji kako bi dobili tu besplatnu pravnui pomoć", napominje Amer Komarac, predstavnik Fondacije lokalne demokratije.

Tokom ove godine u Sigurnoj kući u Bijeljini zbrinuto je osam žrtava nasilja. Prošle godine na snagu je stupio Pravilnik o postupku i načinu provođenja procjene rizika, žrtvama je ponuđena i besplatna pravna pomoć te prisustvo osobe od povjerenja.

federalna.ba

sigurne kuće Bijeljina