Velida Kulenović

Poštuju li poslodavci novi Zakon o zaštiti na radu u Federaciji?

Ovo izdanje emisije Otvoreni studio koji se emituje iz Zenice posvećujemo primjeni Zakona o zaštiti na radu u Federaciji. Poštuju li poslodavci novi Zakon i koje su nejasnoće u njegovoj primjeni, ulaže li se dovoljno u ovu oblast, jesu li radnici dovoljno zaštićeni na radnim  mjestima i koje su profesije opasne po život? Šta rade inspekcijski organi, pitanja su na koja tražimo odgovore u ovom izdanju emisije Otvoreni studio. O primjeni Zakona o zaštiti na radu FBiH govore Hazim Pašalić, inspektor za zaštitu na radu u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona i Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona. Zbog tehničkih problema nismo uspjeli u emisiju uključiti Mersihu Jusić, sekretarku Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

 

„Kantonalna uprava inspekcija Zeničko-dobojskog kantona provodi mjere inspekcijskog nadzora, te je u 2022. godini planirano izvršenje 349 inspekcijskih nadzora, a izvršeno 384. Tri kantonalna inspektora vrše inspekcijski nadzor u ovoj oblasti i tokom prošle godine izdato je 145 hiljada i 970 KM vrijednosti prekršajnih naloga. Urađena su 44 uviđaja nesreća na radu. U proteklih devet mjeseci, planirano je 189 inspekcijskih nadzora, a izvršeno je 212. Izdato je 132 hiljade 880 KM vrijednosti prekršajnih naloga, a izvršen je 41 uviđaj nesreća ili težih kolektivnih povreda koje su se desile na području Zeničko-dobojskog kantona. Na području Zeničko-dobojskog kantona imamo 12 općina i gradova, tako da raspoređujemo inspekcijski nadzor, prema firmama koje imaju poslove sa velikim rizikom ili obolijevanjem radnika. Sam Zakon o zaštiti na radu moraju provoditi svi subjekti, obrtnici, fizička i pravna lica, ali i državne ustanove. Odgovorni poslodavci provode mjere o zaštiti na radu i upošljavaju lica koja provode te mjere u preduzećima, međutim, ima i onih koji ne provode mjere zaštite. Većina pravnih lica nisu u mogućnosti da imaju pravnu pomoć ili pomoć ovlaštenih institucija iz oblasti zaštite na radu, tako da u takvim preduzećima imamo slabije provođenje mjera zaštite na radu“, kaže inspektor Pašalić.

 

„Sindikat metalaca ima sedam aktivnih sindikalnih organizacija, u sedam najvećih metalskih firmi u Zeničko-dobojskom kantonu.  Zastupamo oko 4.000 radnika, pa smo, u tom smislu, respektabilna sindikalna organizacija. Više puta smo isticali da je zaštita na radu izuzetno važna, jer radnik koji je zdrav i sposoban zaradit će sebi platu, a radnik koji zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti ostane invalid bit će na teretu i sebi i državi. Metalski sektor je specifičan. Tu se javljaju teški, po zdravlje opasni uslovi i imamo veliki broj radnih mjesta koji su opasni, pa je procjena rizika važna. Ima pozitivnih primjera onih koji zaštitu na radu gledaju kao investiciju, a ne kao trošak. To je ispravan način posmatranja zaštite na radu. U svim našim sindikalnim organizacijama su imenovani povjerenici koji učestvuju u izradi akta o procjeni rizika, nabavci zaštitnih sredstava i prijavi svih eventualnih nepravilnosti“, kaže Kenan Mujkanović,  predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona.   

Otvoreni studio poslodavci Zakon o zaštiti na radu Federalni radio
sport Federalni radio
0 21.05.2024 23:16
Vijesti u 22 Federalni radio
0 21.05.2024 22:45
sport Federalni radio
0 21.05.2024 17:40
Vijesti u 17 Federalni radio
0 21.05.2024 16:53
sport Federalni radio
0 21.05.2024 00:03
Vijesti u 22 Federalni radio
0 20.05.2024 22:31