Poljoprivredni proizvođači s područja TK ostvarili poticaje u iznosu od 38,3 miliona KM
(Izvor: Fena/Arhiva)

Poljoprivredni proizvođači s područja TK ostvarili poticaje u iznosu od 38,3 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala i prihvatila Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini.  

Kako i do sada, i tokom protekle godine poljoprivrednici su podršku ostvarivali s federalnog i kantonalnog nivoa, s tim da je podrška raspoređena tako da ne dolazi do preklapanja podrški, a kako bi se proširio obuhvat poljoprivrednih proizvođača i spriječilo da podršku ostvaruju iste osobe sa oba nivoa vlasti.

Ukupan iznos ostvarene podrške u protekloj godini iznosi 38.323.762,55 KM, saopćeno je nakon sjednice Vlade TK.

Od ovog iznosa, ukupan iznos odobrenih novčanih podrški iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2023. godini za klijente sa područja Tuzlanskog kantona iznosio je 25.980.449,67 KM.

Ukupan iznos odobrenih novčanih podrški za biljnu i animalnu proizvodnju, odnosno novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji iznosi 17.043.841,44 KM, odnosno procentualno 65,60 posto u ukupnoj novčanoj podršci iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2023. godini.

U oblasti biljne proizvodnje iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine je u 2023. godini ostvarena novčana podrška u iznosu 2.623.757,30 KM, što iznosi 10,10 posto od ukupno odobrene novčane podrške.

Odobrena novčana podrška za animalnu proizvodnju iznosi 14.420.084,14 KM, odnosno 55,50 posto od ukupno odobrene novčane podrške.

Novčana podrška po modelu ruralnog razvoja iznosi 7.801.954,84KM, što čini 30,03 posto od ukupno odobrene podrške.

Novčana podrška po modelu ostalih vrsta podrške iznosi 1.134.653,39 KM, što čini 4,37 posto od ukupno odobrene podrške.

Kada se analizira iznos odobrene podrške po proizvodnjama, vidljivo je da je najveći iznos novčane podrške odobren za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka i iznosi 11.332.148,54 KM, odnosno 43,62 posto od ukupno odobrene podrške.

Kada je u pitanju podrška sa nivoa Tuzlanskog kantona, ove godine realizirana je u iznosu od 12.343.312,88 KM.

Poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac ostvarili najveći iznos novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji u visini od 2.819.128,52 KM, a u strukturi, najveći iznosi novčane podrške na području Gradačca ostvareni su u proizvodnji krošnjastog voća, podršci za muzna krave u liniji otkupa mlijeka i proizvodnji kukuruza.

Na drugom mjestu po visini ostvarene novčane podrške je Čelić sa iznosom od 2.312.702,55 KM. Od ovog iznosa najveći dio odnosi se na podršku za proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru, novčanu podršku za muzna krave u liniji otkupa mlijeka i proizvodnju krošnjastog voća. Iz uporednih podataka vidljivo je da su se iznosi realiziranih novčanih podrški u 2023. godini kretali na nivou onih iz prethodne godine.

Aktualno stanje poljoprivredne proizvodnje na području Kantona opterećeno je brojnim, godinama nagomilavanim problemima i slabostima koji se najviše iskazuju kao: nedovoljna veličina zemljišnog posjeda, neriješen status poljoprivrednog proizvođača, klasična i tržištu neprilagođena proizvodna struktura, nesređeni i nerazjašnjeni imovinsko-pravni odnosi, niska produktivnost po jedinicama kapaciteta, itd.

Čak 73,13 posto poljoprivrednih gazdinstava na području tog kantona raspolaže s poljoprivrednim zemljištem veličine do 1 ha. Tako mali zemljišni kapaciteti, odnosno usitnjenost i dislociranost parcela su jedan od glavnih razloga niske i neefikasne poljoprivredne proizvodnje na području TK, te najveći ograničavajući faktor povećanja njene konkurentnosti. Većina poljoprivrednog zemljišta je u vlasništvu vrlo velikog broja malih poljoprivrednih gazdinstava, koja nisu u mogućnosti ostvarivati dohodak za primjeren životni standard, te osigurati potrebna sredstva za investiranje na gazdinstvu. Prosječna površina poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu poljoprivredna gazdinstava na području Kantona iznosi 0,99 ha, a u zemljama članicama Evropske unije iznosi 16,10 ha, navodi se u danas prihvaćenoj informaciji.

Vlada TK je danas prihvatila Informaciju o refundacijama sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar i novčanih sredstava na ime nabavke fiskalnog uređaja za 2023. godinu. Radi se o realizaciji inicijative "tax free" modela, koja je pokrenuta 2022. godine, a koja podrazumijeva refundaciju sudskih taksi za registraciju poslovnih subjekata u Registarskom odjeljenju Općinskog suda u Tuzli, kao i administrativnih taksi za upis u odgovarajući gradski iii općinski registar u 2022. godini.

Tokom 2022. godine, odnosno prve godine implementacije, zaprimljeno je ukupno 130 zahtjeva za refundaciju na osnovu kojih je izvršena refundacija uplaćenih sudskih i administrativnih taksi u ukupnom iznosu od 32.597 KM.

Uvidjevši potrebu za unapređenjem poslovnog okruženja i u želji da dodatno olakša osnivanje novih poslovnih subjekata u Tuzlanskom kantonu, Vlada je u 2023. godini proširila i unaprijedila ovu incijativu. Pored već postojeće refundacije sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar, nova mjera uključuje i refundaciju novčanih sredstava na ime troškova nabavke fiskalnog uređaja za novoosnovane privredne subjekte u 2023. godini koji prvi puta provode postupak fiskalizacije.

Ovom mjerom Vlada nastoji, kako je saopćeno, smanjiti prepreke za pokretanje vlastitog biznisa, podržati razvoj preduzetništva, te stvoriti povoljno poslovno okruženje za građane koji žele započeti vlastiti biznis.

Tokom 2023. godine Ministarstvo je primilio ukupno 655 zahtjeva za refundaciju, što ukazuje na visoku potražnju za ovim vidom podrške u preduzetničkoj zajednici. Od ovog iznosa za 118 zahtjeva za refundaciju uplaćenih sudskih i administrativnih taksi u ukupnom iznosu od izdvojeno je oko 32.000 KM, a najveći broj zahtjeva odnosio na refundaciju troškova na ime nabavke fiskalnog uređaja.

Tako su u toku 2023. godine društva sa ograničenom odgovornošću podnijela 110 zahtjeva za refundaciju novčanih sredstava na ime nabavke fiskalnog uređaja (85.391 KM), 48 trgovačkih (33.491 KM) i 96 obrtničkih radnji (65.096 KM), 34 ugostiteljske radnje (19.121 KM), dok se 12 zahtjeva za refundaciju novčanih sredstava na ime nabavke fiskalnog uređaja (6.452 KM) odnosilo na novoosnovane privatne ordinacije. Preostali zahtjevi za refundaciju novčanih sredstava na ime nabavke fiskalnog uređaja odnose se na obrtničke djelatnosti u ukupnom iznosu od 86.563 KM. Od ukupnog broja zaprimljenih, 80 zahtjeva za refundaciju još uvijek nije riješeno, s obzirom da su isti sadržavali određene nedostatke zbog čega je Ministarstvo finansija zatražilo dostavu dodatne dokumentacije od strane podnosilaca zahtjeva.

Sve naprijed navedeno, uz činjenicu da indikator rasta refundacija novoosnovanim privrednim subjektima u TK u 2023. u odnosu na 2022. godinu iznosi 863 posto, može se vidjeti višestruki pozitivan efekat navedenih mjera na razvoj lokalne ekonomije i samog zapošljavanja u TK.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Godišnji izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2023. godinu.

Također, Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade TK za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u TK.

Pihvaćen je i tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj i tekst Prijedloga odluke o prihvatanju Kolektivnog ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj.

Također, Vlada je prihvatila tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plate, iznosa povećanja plate, iznosa naknade za ishranu u toku rada, najniže plate, iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora te iznosa pomoći shodno Uredbi o isplati pomoći od strane poslodavaca za zaposlene u javnim ustanovama visokog obrazovanja TK u 2024. godini.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je dala saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti direktora JU Direkcija regionalnih cesta TK i imenovanje Zijada Omerčića na poziciju direktora JU Direkcija regionalnih cesta TK na period od četiri godine. Također, Vlada je imenovala punomoćnike koji u ime osnivača, vrše ovlaštenja Skupštine "Institut za zavarivanje" d.o.o. Tuzla, saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje Vlade TK. 

federalna.ba/Fena

Vlada TK