videoprilog Željke Mihaljević (Dnevnik 1)

Policijska akademija za mlade u Livnu

U Livnu je održana Policijska akademija za mlade u okviru šireg programa Socijalizacija s pravom koje se provodi na području Federacije.

Inače, program je ušao u petu godinu realizacije, a planirano je da obuhvati 181 odabranu školu i najmanje 3.000 učenika u svih deset kantona.

Osnovni ciljevi programa su edukacija o vladavini prava, značaju poštivanja zakona, uspostava povjerenja i suradnje između mladih i institucija za provođenje zakona, jačanje partnerstva škola i policijskih službi u preveniranju svih oblika maloljetničke delinkvencije.

„Djeca poslije predavanja, pogotovo poslije Policijske akademije, odlaze pod dojmom, zamišljeni i razmišljaju na način da nešto što su smatrali da nije vršnjačko nasilje zapravo je pravo vršnjačko nasilje i da zadirkivanje koje prelazi u to verbalno nasilje je zapravo direktno nasilje“, kaže Amina Dućanović, programski asistent PH Interantional.

A činjenica je da su i cyber zlostavljanje i vršnjačko nasilje sve prisutniji u njihovim životima.

„Međuvršnjačkog nasilja će uvijek biti i uvijek ga je bilo i teško ga je izbaciti iz društva zato što smo svi dio toga, koliko aktivno toliko i pasivno. Smatram da se trebamo malo više brinuti oko toga i prijavljivati takve slučajeve, a ne samo biti pasivni promatrač“, istakla je Katarina Svalina, učenica drugog razreda Gimnazije Kupres.

„Ovdje im se u tančine stavilo do znanja koja je njihova odgovornost, jer uvijek potenciramo da su prava na strani djece, ali isto tako ista ta djeca imaju veliku odgovornost kako će se ponašati, s najvećim ciljem je prevencija maloljetničke delinkvencije“, navela je Dučanović.

„Možda je čak i gore internet nasilje, gdje niste ni svjesni šta se dešava putem raznih mreža. Oni nisu zaštićeni, ne znaju ko je s druge strane tako da ova i slične edukacije su hvale vrijedne“, kazao je ravnatelj SSŠ Livno Saša Grabovac.

U policiji je mnogo prijava u vezi sa cyber nasiljem, ali ne i riješenih slučajeva, jer da ih je teško dokazati. Stoga, uz edukaciju i posebna preporuka.

„Što više prikupiti dokaza, napraviti screenshotove ukoliko se preko cyberbullyinga nešto dešava, obavezno dokaze prikupiti i javiti se policiji“, poručuje Ante Padro, djelatnik PP Livno.

U sklopu predavanja obrađene su i teme iz oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, a prezentirana je i promotivna aktivnost MUP-a s policijskom opremom i uređajima koji se koriste pri obavljanju policijskih poslova.

federalna.ba

Livno vršnjačko nasilje Policijska akademija
100 žena na Kamešnici Livno Kamešnica
0 18.05.2022 17:11
100 žena na Kamešnici Livno
0 15.05.2022 17:15
Livno pčelari dodjela opreme
0 29.04.2022 17:41
Zoran Milanović Hrvatska BiH Livno
0 23.04.2022 10:20