Područje Međunarodnog aerodroma Sarajevo od značaja za Federaciju BiH
(Izvor: Arhiva)

Područje Međunarodnog aerodroma Sarajevo od značaja za Federaciju BiH

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici utvrdila prijedlog Odluke kojom se područje „Međunarodni aerodrom Sarajevo”,  koje se nalazi na teritoriji Federacije BiH utvrđuje kao područje od značaja za Federaciju BiH. Prijedlog ove odluke bit će upućen Parlamentu FBiH na razmatranje.

Razlog za donošenje ove odluke je potreba za planskim upravljanjem, korištenjem zemljišta i zaštite prostora Federacije BiH, kao naročito vrijednog i ograničenog dobra, što trenutno nije slučaj.

U obrazloženju Federalnog ministarstvo prostornog uređenja, a na osnovu dostavljenog izvještaja JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, navodi se da su neplanska gradnja oko aerodroma, sukob nadležnosti i suprotni interesi nižih nivoa vlasti i lokalnih zajednica, doprinijeli da aerodrom djelimično ne ispunjava uslove propisane domaćom i međunarodnom regulativom, što je dovelo u pitanje recertifikaciju aerodroma od Direkcije za civilnu avijaciju (BiH-BHDCA), kao i nadzor nadležnih međunarodnih institucija. To se prije svega odnosi na propisanu najmanju širinu osnovne staze za instrumentalni prilaz (precizni i neprecizni) od 140 metara, sa svake strane uzdužne središnje osovine uzletno-sletne staze. Također, navedeno je da nekontrolisana i neplanska gradnja u zoni aerodroma dovodi do smanjenjenja upotrebljivosti aerodroma i onemogućava njegov dalji razvoj i uvođenje novih tehnologija. Ovi nedostaci su konstatovani u izvještaju stručnog tima Direkcije za civilnu avijaciju.

Stoga je neophodno planski zaštititi područje van perimetarske ograde aerodroma od neplanske gradnje s ciljem buduće eksproprijacije nekretnina u površinama koje nisu već obuhvaćene propisanom obaveznom širinom osnovne uzletno-sletne staze.

Donošenjem ove odluke stvorit će se predpostavke za izradu Prostornog plana „Medunarodni aerodrom Sarajevo”, kojim će se omogućiti planski razvoj ovog aerodroma, a što je ne samo interes Federacije, već i države Bosne i Hercegovine i svih nižih nivoa vlasti kantona i opština.

Uz ostalo, ovim prostornim planom treba se definisati prostor međunarodnog aerodroma koji je u nadležnosti Federacije BiH i prostori koji ostaju u nadležnosti kantona i opština.

federalna.ba/Fena

Međunarodni aerodrom Sarajevo Vlada Federacije BiH
Vlada Federacije BiH Vijeće ministara Bosne i Hercegovine gas plin
0 25.08.2022 17:02
Fadil Novalić Kalesija Vlada Federacije BiH
0 24.08.2022 18:02
Vlada Federacije BiH USK
0 03.08.2022 19:13
Fadil Novalić Vlada Federacije BiH
0 31.07.2022 20:24
električna vozila Vlada Federacije BiH poticaji
0 28.07.2022 09:28
Međunarodni aerodrom Sarajevo Fadil Novalić
0 15.07.2022 17:33