Počela sjednica Doma naroda PSBiH, tema osiguranje sredstava za izbore

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će na hitnoj sjednici koja je počela u Sarajevu razmatrati zahtjev pet delegata iz Kluba bošnjačkog naroda za sazivanje hitne sjednice Doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda - Osiguranje novčanih sredstava za finansiranje Općih izbora koji će biti održani 2. oktobra ove godine.

Iz Kluba bošnjačkog naroda navode da, prema odredbama Izbornog zakona BiH, sredstva za provođenje izbora institucije nadležne za obezbjeđenje sredstava iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH moraju osigurati u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije (CIK) BiH o raspisivanju izbora.

Predložili su da Dom naroda na hitnoj sjednici donese i zaključak „da se nalaže Vijeću ministara BiH da, u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, u roku od 24 sata od donošenja ovog zaključka, na prijedlog CIK-a BiH, donose odluku o odobravanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 12,5 miliona KM na ime rashoda CIK-a BiH za održavanje Općih izbora 2022. godine.

Sjednici prisustvje 14 delegata, po pet iz Kluba hrvatskog i Kluba srpskog naroda i četiri delegata iz Kluba bošnjačkog naroda.

Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici održanoj 17. maja nije postiglo konsenzus u vezi s predloženim dnevnim redom i Prijedlogom odluke o odobravanju raspodjele i korištenju dijela prenesenih sredstava akumuliranog viška prihoda iz prethodnih godina na ime rashoda programa posebne namjene u 2022. godini, a koju je predložila Centralna izborna komisija BiH.

federalna.ba/Fena

Dom naroda PSBiH izbori
CIK BiH SIP BiH izbori Suad Arnautović
0 07.08.2022 13:41
Ivana Korajlić Transparency International BiH izbori zloupotrebe
0 02.08.2022 23:01
stranke izbori Transparency International
0 02.08.2022 12:54
Dom naroda PSBiH Zakon o akcizama
0 27.07.2022 13:48