videoprilog Valerije Bago (Dnevnik 2)

Osobe sa invaliditetom su korisni članovi društva, traže samo jednu šansu

Iako je Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom jasno precizirao postupak pri zapošljavanju, u Bosni i Hercegovini mali broj je onih iz ove populacije koji imaju posao i mogu živjeti od svog rada. A mnogi od njih su i roditelji. Uz poruku da su korisni članovi društva, traže samo jednu - šansu. 

federalna.ba

osobe sa invaliditetom
osobe sa invaliditetom Mostar
0 19.07.2022 22:25
žrtve osobe sa invaliditetom djeca sa invaliditetom invalidi Ukrajina Rusija
0 14.04.2022 21:13
osobe sa invaliditetom zapošljavanje
0 24.03.2022 20:13