videoprilog Samira Pašalića (Federacija danas)

Stigla pomoć Umjetničkoj galeriji BiH, gljivice napale kolekciju ikona

Agonija u kojoj se nalazi sedam institucija kulture od državnog značaja traje 30 godina. 1. novembra uslijedio je posljednji apel direktora Umjetničke galerije BiH svim institucijama vlasti, uz molbu za pomoć i podršku. Prvi pozitivan primjer stigao je od Općine Novo Sarajevo.

Sve što predstavlja identitet države Bosne i Hercegovine u nemilosti je političkih opcija koje 30 godina rade na razaranju naše domovine. Od potpisivanja Dejtona, sedam kulturnih institucija na udaru su dobro osmišljenog specijalnog rata.

“Javnost to zna - sedam institucija kulture, tridesetu godinu ulazimo bez definisanog statusa i bez definisanog finansiranja”, podsjeća Strajo Krsmanović, direktor Umjetničke galerije BiH.

Viša kustosica Umjetničke galerije BiH Maja Abdomerović podsjeća kako čuvaju blago koje pripada ovoj cijeloj državi i bez kojeg ne možemo pričati o identitetu Bosne i Hercegovine: “Bez dijela iz našeg kolekcije mi ne možemo pričati o historiji umjetnosti Bosne i Hercegovine”.

Općina Novo Sarajevo čini sve što je u mogućnosti da pomogne nekim institucijama koje se nalaze na njenoj teritoriji kroz različite aranžmane. Ovom simboličnom donacijom podržali su, kao primjer ostalim, inicijativu Umjetničke galerije BiH.

“Nekako sa ljudske strane, a, evo, i patriotske, vrlo je bitno da se i oni koji nisu nadležni za rad tih sedam institucija odazovu na ovakve pozive i da pomognu u skladu sa svojim mogućnostima”, kazao je načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović.

Svoju 75. godišnjicu od osnivanja Umjetnička galerija BiH dočekuje s ogromnim strahom od uništenja značajnog historijskog likovnog blaga u njihovim depoima. Nedavno loše sanirana ulica oko galerije rezultirala je ogromnom vlagom, koja prijeti najstarijim eksponatima.

“Nama se pojavljuju gljivice, nama je kompletna kolekcija ikona - to su najstarija umjetnička djela u našoj kolekciji - skoro 90% teško ugrožena”, upozorava Abdomerović.

Krsmanović ističe: “Nije lako moliti za novac, nije lako prositii. Nažalost, nas je ovo društvo dovelo u tu situaciju”.

Sa 6.000 umjetničkih djela koje čuva, ova institucija predstavlja jedan od najvrednijih državnih trezora, stoga je sasvim jasno čija je i na koji se način realizira ova razarajuća strategija.

federalna.ba

Općina Novo Sarajevo Umjetnička galerija BiH pomoć vlaga