Nasilje nad osobama s invaliditetom: Često nisu ni svjesne, a ponekad ne prijavljuju

Projektom "Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje" želi se tokom naredne dvije godine produbiti svijest o nasilju nad osobama sa invaliditetom koje ga same često nisu ni svjesne, a ponekad isto nasilje ne prijavljuju zbog ovisničke pozicije u odnosu na počinitelja.

Raznim aktivnostima će se omogućiti njihovim institucijama bolja mogućnost pružanja podrške, ali i poraditi na arhitektonskoj pristupačnosti jer osobe sa invaliditetom često nemaju mogućnost ulaska u takve institucije.

Projekat organizira centar Lotos iz Tuzle i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz pomoć organizacija MyRight-Empower people with disabilities i radija Hjalpen iz Švedske.

Fikret Zuko, direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, poručio je:

"Vjerujemo da ćemo za ove dvije godine uspjeti da produbimo interes i kod osoba sa invaliditetom i kod njihovih organizacija. Ali prije svega kod vlasti da ubuduće u programima, politikama i propisima na adekvatan način definišu ovaj problem i jasno ozakone šta će se poduzimati te da onda zajedno napravimo program kako to prevenirati."

federalna.ba/Mirna Ždralović

osobe sa invaliditetom nasilje
osobe sa invaliditetom Federalni radio Radio Federacije BiH
0 08.04.2021 16:33
Sjeverna Irska nasilje
0 08.04.2021 10:30
Vijeće sigurnosti UN osuda nasilje Mijanmar
0 02.04.2021 08:50
osobe sa invaliditetom zaposlenje
0 11.03.2021 22:57