Na području Banje Luke oduzeti duhan i cigarete

Na području Banje Luke oduzeti duhan i cigarete

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH su na području Banje Luke oduzeli veću količinu duhana i cigareta, procijenjene tržišne vrijednosti 53.235 KM.
 
Postupajući u okviru prethodno pribavljenih obavještajnih saznanja, ovlaštena službena lica izvršila su operativnu provjeru primjene Zakona o akcizama u BiH na teritoriji Banje Luka i tom su prilikom na više lokacija kod osam lica pronašli veću količinu akcizne robe namijenjene za nelegalnu prodaju (cigarete i sitno rezani duhan), koja nije bila na propisan način obilježena akciznim markicama UIO-a BiH. 

Protiv počinilaca opisanih nezakonitosti bit će pokrenuti odgovarajući postupci pred nadležnim sudom, saopćeno je iz UIO-a BiH.
 
federalna.ba

UIO BiH UNO BiH duhan cigarete
pušenje duhan duhanski dim Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje
0 12.02.2023 13:17
UIO BiH UNO BiH srebro Kamagra
0 12.02.2023 11:19
UIO BiH UNO BiH Nermin Nikšić Milorad Dodik
0 09.02.2023 20:06
Francuska cigarete ilegalna fabrika
0 16.01.2023 07:57