videoprilog Mirele Čanović (Dnevnik 2)

Na birou je 111 ljekara – Vlada TK-a ih namjerava sve zaposliti

U decembru prošle godine Vlada TK-a je u javnost iznijela namjeru za upošljavanjem svih ljekara koji se nalaze na listi kantonalne Službe za zapošljavanje - i to početkom 2024. Do toga još nije došlo. U kojoj fazi je ovaj plan, te hoće li i kada biti ispunjeno ono što je obećano?

Upošljavanje svih nezaposlenih ljekara plan je kojim je Vlada TK-a željela riješiti više problema u zdravstvenom sistemu, a prije svega odlazak mladih ljekara.

„Mi nastojimo sad s ovim i da popunimo kapacitete koji su potrebni u našim zdravstvenim ustanovama, a znate da je medicina fakultet koji traje 6 godina, izuzetno je težak fakultet i zašto gotov proizvod poslati u Evropu - i nama treba kadra“, navodi kantonalna ministrica zdravstva Dušanka Bećirović (SDA).

Ljekari bi trebali biti raspoređeni u zdravstvenim ustanovama unutar kantona, a shodno njihovim potrebama za tim kadrom.

„Raduje me ova odluka zato što poprilično je teško dobiti posao, pogotovo za osobe koje traže posao u svom mjestu“, kaže Amer Mulaosmanović, nezaposleni ljekar.

Protekla 3 mjeseca utrošena su na definiranje i razrađivanje projekta, tako da će ga u konačnici, uz resorno kantonalno ministarstvo, te Službu za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja TK-a, a kroz Program sufinansiranja zajedničkih projekata, podržati i Federalni zavod za zapošljavanje.

„Ono što je važno jeste da je Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje dao pozitivno mišljenje na ovaj naš program, 111 je doktora koji su evidentirani na listi Službe za zapošljavanje TK i uradit ćemo sve kada su u pitanju institucije TK-a da to vrijeme skratimo“, poručio je premijer TK-a Irfan Halilagić (SDA).

„Mi sada čekamo da dobijemo sredstva od Federalnog zavoda i onda možemo krenuti u relizaciju. Kada dobijemo sredstva, onda ćemo raspisati javne pozive. Mi očekujemo da sredstva dobijemo negdje do sredine marta ove godine“, objašnjava Amela Makul, stručna savjetnica za informisanje u Službi za zapošljavanje TK-a.

A, bit će raspisana 2 javna poziva, jedan za zdravstvene ustanove sa područja TK-a i drugi za ljekare koji su na evidenciji kantonalne Službe za zapošljavanje bili zaključno sa 31. decembrom prošle godine. Program će trajati godinu dana - ukoliko se pokaže uspješnim, moguć je njegov nastavak i u narednoj godini.

federalna.ba

ljekari liječnici
štrajk ljekari stomatolozi
0 07.05.2024 18:51
ljekari opkoljeno Sarajevo
0 07.03.2024 15:40
Južna Koreja ljekari
0 05.03.2024 14:21
ljekari liječnici dežurni ljekar dežurstvo dežurstva Bihać kantonalna bolnica Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Kantonalna bolnica Bihać
0 03.03.2024 21:59