Muhamed Bajramović, prvi dio

Likovni umjetnik Muhamed Bajramović rođen je u mjestu Tetovo pokraj Zenice, 1946.godine. Školovao se u rodnom gradu i Sarajevu, a njegova djela danas dijelom su mnogih kolekcija, galerija i domova širom svijeta.

**

Muhamed Bajramović u svom izrazu koristi različite materijale. Osim onih osnovnih slikarskih – papir, karton, platno, boje, grafit – Bajramović slika na svili, flizelinu, natron papiru ... Pažnju privlače i drugi materijali koji postaju kreativna provokacija umjetnikovoj mašti – kreativno oblikuje ovčije kože; grafički film; drvo, kamen, kanap, šibice, trsku, aluminij; koristi rabic mrežu, konac, vunu, suho voće ...

**

Iz teksta likovne kritičarke Melihe Husedžnović o kreacijama Muhameda Bajramovića izdvajamo - Sve što je do sada uradio zenički slikar Muhamed Bajramović bilo je uslovljeno vlastitim duhovnim porivima, a ne pritiscima vremena, pod čime podrazumijevamo karakterističnu težnju moderne umjetnosti za stalnim inovacijama. Od 1998.godine, ogromnom rasponu umjetničkih oblika i njihovoj bekonačnoj kombinatorici i na poetičkom i na materijalnom planu i on je počeo da daje svoj doprinos, uključujući se u struju onih autora koji, u izboru materijala, ne pristaju na konvencije i ograničenja. Zadani format slike i njene tehnološke mogućnosti, sada su i njemu postali pretijesni. Zbog toga je počeo da se ponaša kao klasifikator koji u mnoštvu stvari i nihovih fragmenata bira one koji su po njegovoj estetičkoj predispoziciji lijepe i podatne da se od njih, u onoj stvaralčkoj situaciji pred prazninom koja zahtijeva kreativni čin, nešto novo drugačije i savršenije.

**

Autorica Serijala Portreti – Selma Dizdar

Ton-majstor – Šerkan Cakić

Izvor / foto – Detalj sa izložbe „Preobrazbe materijala: kritički osvrt 2014. – 2022. Muhameda Bajramovića. Izložba je otvorena 21.juna 2022.godine u Collegiumu Artisticumu.

Foto -  Selma Dizdar

Muhamed Bajramović
Muhamed Bajramović
0 30.10.2022 22:38
Collegium artisticum Muhamed Bajramović izložba
0 20.06.2022 18:23