Mjesec dana ženskog romskog aktivizma

U susret kampanji Mjesec dana ženskog romskog aktivizma, Univerzitet u Sarajevu je 7. marta organizovao Panel o romskoj kulturi i umjetnosti.

Učesnice panela bile su gospođa Indira Bajramović, dipl. oec., direktorica UZR “Bolja budućnost“ Grada Tuzla; prof. dr. Tamara Karača Beljak, prorektorica za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu, redovna profesorica na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, etnomuzikologinja, muzička pedagoginja; prof. dr. Amila Ždralović, vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, prodekanica za naučnoistraživački rad Pravnog fakulteta, doktorica socioloških nauka; prof. dr. Sarina Bakić, vanredna profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku Sociologija, doktorica socioloških nauka; gospođa Ismeta Dervoz, dugogodišnja urednica, producentica i izvršna direktorica u RTV BiH i RTV Federacije BiH, istaknuta aktivistkinja i priznata stručnjakinja u području ženskih prava, nediskriminacije i jednakosti, bivša zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH; dr. Merima Omeragić, teoretičarka književnosti i kulture, istraživačica na Univerzitetu u Sarajevu.

Govore: Indira Bajramović, Amila Ždralović, Sarina Bakić.

Pripremila: Arjana Tafro