Mirsad Hadžikadić prvi je kandidat za člana Predsjedništva BiH
(Izvor: Fena)

Mirsad Hadžikadić prvi je kandidat za člana Predsjedništva BiH

Predsjednik Platforme za progres (PzP) Mirsad Hadžikadić, kandidat je za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ispred novouspostavljene predizborne koalicije “Država”, koju trenutno čine - PZP, Nezavisni blok (NB) i Posavska stranka (PS), te nekoliko organizacija/pokreta i grupa nezavisnih zastupnika na različitim nivoima vlasti u BiH.

Saopćeno je to danas na pres-konferenciji u Sarajevu, na kojoj kojoj je predstavljena nova koalicija, njen temeljni dokument, nazvan Koalicijski manifest, te principi njenog djelovanja.

Kako je istaknuto, koalicija "Država", čiji je primarni cilj revitalizacija države, njenih atributa i institucija, otvorena je za sve zdrave političke snage u BiH i teži da postane centar okupljanja na jasno definiranim principima, a u najboljem interesu države BiH, njenih naroda i građana.

Predsjednik PzP Mirsad Hadžikadić pozvao je na promjenu političke paradigme u BiH i vraćanje dostojanstva u politički diskurs, odnosno konstruktivnog pristupa u rješavanju problema kroz dijalog, međusobno uvažavanje i principijelno ponašanje.

Najavio je aktivniji angažman protiv retrogradnih snaga koji građanima i narodima BiH oduzimaju zajedničku budućnost, upozoravajući na opasnosti jačanja nacionalizma, sveprisutne korupcije i demografske katastrofe, odnosno sve masovnijeg odlaska mladih iz zemlje.

- Ovdje se vodi borba između onih koji vide znanje, poštenje, mlade i odgovornost kao ključ uspješne države i onih koji promoviraju neznanje, kriminal i nepotizam - poručio je Hadžikadić.

Predsjednik NB-a Senad Šepić naglasio je kako je temeljni cilj nove koalicije - funkcionalna i efikasna država za svakoga i na svakom pedlju BiH, uz favoriziranje znanja i poštenja na svim nivoima djelovanja.

Potcrtao je spremnost za maksimalan angažman na planu odbrane države i njenih atributa te očekivanje da će koalicija uskoro biti proširena i na druge političke subjekte s kojima su u toku intenzivni razgovori.

Predsjednik Posavske stranke (PS) Ninoslav Sušilović ukazao je na nužnost promjena u svakom segmentu od kojeg ovisi kvaliteta života u jednoj zajednici, počevši od ekonomije, obrazovanja, zdravstva i kulture, pa do zaštite okoliša i promjene političkih odnosa, političke kulture i komunikacije.

Dodao je kako su za neophodne promjene i izgradnju funkcionalne i efikasne države potrebni ljudi koji imaju stručne i moralne kapacitete, kao i jasnu viziju i misiju, odnosno ljudi orijentirani na uspostavu boljeg i pravednijeg društva, bez diskriminacije i društva jednakih šansi za sve.

Nezavisni zastupnik u Parlamentu FBiH Adis Arapović predstavio je ukratko Koalicioni manifest, dokument koji počiva na viziji suvrerene, jedinstvene, nedjeljive, demokratske, građanske i sekularne države.

Kazao je kako je cilj okupljanja u koaliciju "Država", revitalizacija države, državnosti i državnih institucija, te demonstracija spremnosti za odbranu njenih temeljnih vrijednosti, kredibiliteta i digniteta institucija držve u vremenu prisutnih unutarnjih i vanjskih prijetnji.

Kako se u Koalicionom manifestu ističe, suverena Koalicija “Država”, kao nezavisni, opozicioni, nadstranački i neelitistički otvoren krug, formirana je za sve građane BiH koji dijele univerzalne ljudske vrijednosti i temeljne etičke principe, te je otvorena i za političke subjekte, građanske pokrete, udruženja i druge asocijacije.

federalna.ba/Fena

Mirsad Hadžikadić koalicija Država
Mirsad Hadžikadić jutarnji program Dobro jutro, Bosno i Hercegovino
0 14.02.2024 21:20
Mirsad Hadžikadić Opći izbori 2022
0 02.10.2022 11:46
debata FTV Bakir Izetbegović Denis Bećirović Mirsad Hadžikadić
0 22.09.2022 21:12