Ministarstvo finansija i trezora BiH demantiralo navode IDDEEA-e o nedostatku budžetskih sredstava
(Izvor: Arhiva/Dnevnik 2)

Ministarstvo finansija i trezora BiH demantiralo navode IDDEEA-e o nedostatku budžetskih sredstava

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine uputilo je demanti na objavu Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, koja je na svojoj internet stranici danas objavila tekst pod nazivom „Obavijest o kvaru na informacionoj opremi koja je u nadležnosti IDDEEA-e“.

Iz Ministarstva finansija i trezora BiH napominju da se u samom tekstu navodi, da od podnevnih sati 21. marta 2024. godine Agencija ima probleme sa informacionom opremom, što je dovelo do otežanog rada sistema, zbog čega IDDEEA nije u mogućnosti da osigura kontinuitet u pružanju usluga korisnicima.

Kao razlog za nemogućnost pružanja usluga korisnicima, IDDEEA između ostalog, navodi nedostatak budžetskih sredstava za nabavku opreme.

- Ovom prilikom Ministarstvo finansija i trezora BiH demantuje navode IDDEEA-e zbog činjenice da su odobrena sredstva ovom korisniku u 2022. godini za nabavku opreme iznosila 2.856.000 KM, ali su realizirana u procentu od samo 22 posto. Ako se ovome doda podatak da je IDDEEA koristila IPA sredstva za nabavku opreme u 2022. godini, postavlja se pitanje zašto od svih raspoloživih sredstava nije nabavljena vitalna oprema, koja je sada u kvaru i zbog koje je ugroženo pružanje usluga građanima - navodi se u saopćenju Ministarstva finansija i trezora  BiH.

Dodaje se da su, također, u budžetu 2023. godine sredstva planirana na nabavku opreme ovoj Agenciji iznosila 3.061.000 KM.

- Međutim, IDDEEA je izvršila prestrukturiranje sredstava na druge pozicije i ponovo nije nabavila potrebnu telekomunikacijsku opremu koja je sada u kvaru. Suprotno tome, krajem 2023. godine od prestrukturiranih sredstava je nabavljana oprema vezana za video nadzor, koja ima sličnu namjenu kao sistemi kontrole koji su godinu dana ranije nabavljeni putem IPA Fondova. Istovremeno, polovina planiranih budžetskih sredstava u 2023. godini ostalo je neutrošeno.

Važno je napomenuti, da su za ovog budžetskog korisnika u prethodnom periodu bila planirana dostatna sredstva za obavljanje izvorne nadležnosti, ali da je nerijetko upravo tim sredstvima mijenjala namijenu - ističu iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Dodaju da zbog svega navedenog, žele informirati javnost da iznos odobrenih sredstava IDDEEA-i u budžetima prethodnih godina nije bio razlog za nastanak problema sa informacionom opremom, te raspoloživa sredstva nisu razlog za nemogućnost pružanja usluga građanima.

federalna.ba/Fena

Ministarstvo financija i trezora BiH IDEEA
IDEEA Ambasada Velike Britanije u BiH digitalizacija
0 03.04.2024 09:13
Johann Sattler Banja Luka IDEEA
0 15.02.2024 13:35
Srđan Amidžić Helena Lagerlöf Švedska Ministarstvo financija i trezora BiH
0 14.11.2023 16:55
Ministarstvo financija i trezora BiH Vijeće ministara Prijedlog budžeta
0 22.05.2022 14:56