Mijatović: Zabrinjavajuće je što 14 godina nakon presude diskriminatorske odredbe još postoje

Mijatović: Zabrinjavajuće je što 14 godina nakon presude diskriminatorske odredbe još postoje

Komesarka za ljudska prava Savjeta Evrope Dunja Mijatović objavila je svoj podnesak Odboru ministara Savjeta Evrope koji se odnosi na presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci.

Mijatović naglašava da je izuzetno zabrinjavajuće što četrnaest godina nakon presude diskriminatorske odredbe još postoje i u Ustavu i u izbornom zakonodavstvu. Naglašava da je krajnje vrijeme da Ustav i izborno zakonodavstvo budu reformisani, jer odgađanje može imati posljedice po socijalnu koheziju i međuetničke odnose u društvu.

Naglašava i zabrinutost zbog poziva na legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda, što implicira isključenje onih građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, što je suprotno diskriminaciji koju je utvrdio Sud za ljudska prava.

federalna.ba

Dervo Sejdić Jakob Finci Sejdić i Finci
Jakob Finci Dnevnik D
0 12.10.2023 20:48
Međunarodni dan Roma Dervo Sejdić
0 08.04.2023 09:36
Benjamina Karić Svjetski dan Roma Grad Sarajevo Kali Sara-Romski informativni centar Dervo Sejdić
0 07.04.2023 22:14