videoprilog Anite Zovko (Federacija danas)

„Majski cvijet“ o malim hidroelektranama: Odustati nećemo

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH. Osim što se dopunom toga zakona definira što je, zapravo, mala hidroelektrana, novina je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za njihovu izgradnju, izuzev za one na gravitacijskim vodovodima.

Džindić: Utvrđen zakon kojim se obustavlja izdavanja dozvola za male hidroelektrane

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić izjavio je da je na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH utvrdila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji, kojim se obustavlja izdavanja dozvola za male hidroelektrane. Dopunom člana 3. Zakona je dodana defi...

Za Majski cvijet, udruženje koje se godinama bori protiv nakane da se na zaštićenom spomeniku prirode Bunskim kanalima izgrade dvije male hidorelektrane, ova vijest je tračak nade. Ne toliko za njih, koji svoju bitku još biju, nego kao poruka svima koji su se kanili upustiti u novu avanturu gradnje na našim rijekama.

„Umora ima, ali odustati se neće. To nam na pamet nije ni palo, ni meni ni nevladinom sektoru, to jest ovim organizacijama koje nas podupiru, a lokalnoj zajednici isto. Mi odustati nećemo. To je naše, to je svih nas i to treba ostati budućim generacijama“, kaže Oliver Arapović, predsjednik Udruženja Majski cvijet.

Ipak, ovo je Pirova pobjeda, jer se odredba ne odnosi na investicije koje su već u postupku.

„Podnosioci zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola  imaju rok tri godine  za neki prijelazni period da završe svoje projekte i dobiju energetsku dozvolu. Svi oni koji budu prešli preko tog roka, nažalost, bit će izuzeti iz projekta, odnosno izgubit će energetsku dozvolu“, objasnio je ministar energetike i rudarstva FBiH Nermin Džindić (SBB).

Aktivisti diljem naše zemlje bili su uporni u nakani da se zabrani gradnja malih hidroelektrana tim više jer one godišnje proizvedu tek 2,5 posto električne energije. S druge strane,  njihova izgradnja nanese ogromu štetu po okoliš i riječni biodiverzitet.

„Imamo 119 malih hidroelektrana oje su uništile na stotine kilometara riječnih tokova i prekinule život na brojnim rijekama. BiH u kontekstu klimatske krize ima obavezu zaštite rijetkog života koji mi imamo ovdje, a mi to ne radimo, mi smo omogućili privatnicima da zarađuju od našeg okoliša“, tvrdi Anes Podić, član Koalicije za zaštitu rijeka.

Bunski kanali su samo jedna od 354 male hidroelektrane koje trebale biti izgrađene na našim rijekama. Majskom cvijetu predstoji još jedna bitka, jer je investitor ishodio javnu raspravu za dobivanje vodne suglasnosti. Ni jedni ni drugi ne odustaju. Jednima je motiv novac, a drugima očuvana priroda. Pitanje je što je bitnije onima koji u konačnici odlučuju.

federalna.ba

mini hidrocentrale mini hidroelektrane male hidroelektrane male hidrocentrale Majski cvijet Koalicija za zaštitu rijeka BiH
Zdenka Džambas mini hidroelektrane
0 07.07.2022 17:48
mini hidrocentrale mini hidroelektrane
0 07.07.2022 17:31
male hidroelektrane male hidrocentrale mini hidrocentrale mini hidroelektrane Federalni radio
0 07.07.2022 17:07
Dom naroda FBiH male hidroelektrane
0 07.07.2022 15:31
Dom naroda FBiH male hidroelektrane
0 07.07.2022 07:48