Kultura, umjetnost 23.06.2022.

Nedavno je u Sarajevu održan naučni skup pod nazivom “Bajka u savremeno doba”, koji je okupio više od 30 znanstvenika, profesora i istaknutih stručnjaka iz oblasti književnosti, historije, sociologije, iz BiH Srbije, Hrvatske, Češke, Crne Gore.

Ovo je prvi put da struka i nauka uzima učešće na Festivalu, na kojem se afirmira stvaralaštvo za djecu ali i dječije stvaralaštvo. Učesnici skupa govore o klasičnoj bajki u savremenom kontekstu, promociji ideje općeg dobra u bajkama, uticaju bajki na socijalizaciju djece na rodne uloge, o dramskom sinkretizmu u scenskoj adaptaciji klasičnih bajki, usmenim bajkama nesretnih kraja i drugo.

Učesnici skupa, kako je kazala profesorica sa Pedagoškog fakulteta u Bihaću Vildana Pečenković, govore o različitim aspektima bajke - metodičkom, književno-teorijskom, pedagoškom, psihološkom i s aspekta folkloristike.

Bajka je najvitalniji i najuniverzalniji žanr kojeg vole djeca i odrasli. Cilj skupa je da se progovori o pitanjima dječije književnosti. Mi u BiH imamo jako slabo zastupljenu književnu kritiku, teoriju. Na ovaj način otvaramo nove puteve, za neke nove istraživače. Želimo da se valorizira ono što se danas u književnosti radi.

Bajka je jedan od medija koji nam otvara vrata u dubinu ljudske duše, patnje. Bajka je pripovijedati, pričati, paziti na mimiku, pokret, gestu. Mi koji se bavimo bajkom kao terapisjkim pravcem, moramo znati mnogo o društvu u kojem provodimo terapiju, to podrazumijeva poznavanje socio-kulturnog konteksta

Bajka je jedan od najljepših, najjednostavnijih i najbližih medija u transformaciji ljudskog ponašanja, emocija, ali i odnosa između društva.

( Dunja Jelovac )

Kultura, umjetnost
Kultura, umjetnost
0 10.11.2022 23:16
Jazz fest jazz festival Kultura, umjetnost Edin Zubčević
0 08.11.2022 18:59
Kultura, umjetnost
0 28.10.2022 14:25
Kultura, umjetnost
0 20.10.2022 15:04
Kultura, umjetnost
0 13.10.2022 12:02
Kultura, umjetnost
0 29.06.2022 23:50