Katica kantonalnim zastupnicima o unapređenju sigurnosti u KS-u

Ministar unutrašnjih poslova Kantina Sarajevo Admir Katica obrazložio je danas informaciju vezanu za sigurnosnu situaciju, što je jedina tema današnje druge hitne sjednice kantonalne skupštine, odnosno informaciju o aktivnostima koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova poduzimalo i poduzima u cilju unapređenja sigurnosnih prilika u Kantonu Sarajevo.

Infromacija je segment cjelokupnog obimnog materijala o navedenoj temi, koji članovima Skupštine izlažu i predstavnici više drugih institucija.

Govoreći o aktivnostima u cilju poboljšanja ukupne sigurnosti, Katica je naglasio prijem novih stručnih kadrova u policijsku službu i opremanje policije prema najvišim standardima.

Na vrijeme je identifkovan nedostatak stručnih kadrova jer je od 1.400 policijskih službenika, samo trećina imala odgovarajuću spremu. Problem je rješavan postepeno te je i odgovarajućim zakonskim izmjenama definisan potrebni stepen stručne spreme s ciljem da u policijskim redovima budu samo kvalitetni kadrovi.

Prošle godine je primljeno novih 195 policijskih službenika na način koji se oštro suprotstavlja nepotizmu u ovoj oblasti; procedura prijema je bila fer i transperentna, što će važiti i za prijem novih 250 policijskih službenika, kao i za buduće prijeme.

Dio sigurnosne politike su i jačanje policijske obuke te nabavka odgovarajuće policijske opreme i sredstava, pa je budžet za ove namjene sada veći za više od 60 miliona KM nego prije šest godina, kazao je Katica. U toku su aktivnosti za nabavku sedam oklopnih transportera i drugih sredstava, odnosno potrebne opreme.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije su, podvukao je Katica, osnovni partneri pravosudnim organima u raskrinkavanju krivičnih djela osoba uvezanih u aplikacije Sky i Anom, što je svojevrsno priznanje kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Kao civilizacijski iskorak je ocijenio izmjenu zakonske legislative na način da je izbor policijskog komesara Kantona potpuno depolitiziran jer ta osoba ne smije biti član nijedna političke partije, kao ni članovi Policijskog i Nezavisnog odbora i tijela za pritužbe građana.

U aprilu prošle godine predložen je Nacrt zakona o prekršajima radi propisivanja odgovarajućih sankcija za sve češće nasilje putem interneta, s ciljem da internet ubuduće bude tretiran kao javni prostor i da budu propisane odgovarajuće kazne počiniocima ove vrste nasilja, posebno nad djecom. Formirana je radna grupa koja će dopuniti tekst odgovarajućim primjedbama i sugestijama iz javne rasprave, pa ministar Katica vjeruje da će Kanton Sarajevo uskoro imati navedeni zakon u primjeni.

Govoreći o sigurnosti građana u saobraćaju, on ističe da MUP nadzire stanje i planira preventivne radnje, a jedna od prvih mjera koje se realizuju je raspoređivanje policijskih patrola sa tzv 'sterilnih ' na tzv. 'opasna mjesta' u Kantonu, gdje su posebno ugroženi pješaci; urađen je i plan nabavke radara za te lokacije a od sredine 2023. godine primjenjuje se privremeno oduzimanje vozila od višestrukih saobraćajnih prekršilaca, pa je te godine oduzeto 82 a u januaru i februaru 2024., 40 vozila.

Katica je zagovornik donošenja zakona koji će omogućiti trajno oduzimanje vozila od vozača koji bahaćenjem na prometnicama ugrožavaju građane te je zatražena i dopuna zakonskih normi u cilju višestrukog pooštravanja kazni za vožnju pod uticajem alkohola.

Govoreći o kriminalitetu vezanom za zloupotrebu opojnih droga, Katica zagovara donošenje zakona o probacijskoj službi jer 60 posto ovih delikvenata i dalje čini krivična djela. Jednostavno, sistem ne resocijalizira takve prijestupnike već je u opštoj percepciji, a neosnovano, policija uvijek 'kriva' što počinioci nastavljaju vršiti krivična djela, kazao je između ostalog.

On ističe da je u toku rad na programu prevencije zloupotreba opojnih droga, s fokusom na učesnike u saobraćaju, kao i da je pored drugih mjera kao što je potpuna pokrivenost video-nadzorom, planiran novac za nabavku testera koji utvrđuju da li je učesnik u saobraćaju pod dejstvom opojnih droga.

Kad je riječ o opremanju policijskih službenika, tome je posvećen vrlo sistematičan pristup, navodi ministar Katica, pa će uskoro biti riječi o nabavci i višenamjenskog helikoptera za potrebe policije.

Procent maloljetničkog kriminaliteta značajno je umanjen, a u periodu 2021-2024. i stopa tzv. imovinskog kriminaliteta u Kantonu, ustvrdio je, izlažući članovima Skupštine Kantona informaciju vezanu za sigurnosnu situaciju odnosno za aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju njenog unapređenja.

federalna.ba/Fena

Skupština KS Admir Katica Sigurnost