videoprilog Rosande Zovko (Dnevnik 1)

Iza MTM-a još jedna Bajkovnica

Kako kreativno provesti zimske praznike najbolje znaju u Mostarskom teatru mladih. Tamo je završen petodnevni Sajam dječije kreativnosti – 15. Bajkovnica.

Bajkovito je ovoga puta na Bajkovnici bilo za štićenike Egipatskog sela. Prvoga dana rađen je uvod u dramske i pedagoške radnje, a potom su počeli ples, akrobacije, gluma te različite vrste govornih i pokretnih radnji.

“Danas s djecom radimo razne vrste improvizacija, ovo je završni dan kada sve to skupljamo na jedno mjesto i od njih tražimo da svojom maštom kreiraju neke radnje na zadate teme”, priča Sabahudin Dino Gluhović, član MTM-a.

Teme su uglavnom iz svakodnevnog života, pitanja koja opterećuju mlade i na koja pokušavaju pronaći odgovore.

“Da vidimo šta djeca imaju na umu, o čemu misle, koji su njihovi problemi, koje su njihove tegobe i da zajedno s njima tražimo rješenja kroz neke dramske radnje”, dodaje Gluhović.

“Također mogu naučiti o sebi samima kao i o društvu, ali najvažnija je ta neka samospoznaja”, navodi članica MTM-a Edina Delalić.

Do samospoznaje su na radionicama došli i njezini današnji predavači, nekada i sami sudionici Bajkovnice.

“Baš je Bajkovnica ta zbog koje sam ušao u teatar. Prije 13 godina na radionicama Bajkovnice desila se ta prva ljubav mene i teatra”, ističe Gluhović.

Rad na edukaciji mladih glumaca i podizanju kvalitete glumačke igre i dalje će biti u fokusu djelovanja Mostarskog teatra mladih. U ovoj godini najavljuju nove projekte, u planu su četiri nove predstave te niz redovnih aktivnosti u suradnji s Centrom za dramski odgoj.

federalna.ba

Bajkovnica Mostarski teatar mladih
MAT festival Mostarski teatar mladih
0 27.03.2023 09:11
MTM Mostarski teatar mladih
0 05.03.2023 09:51
Sead Đulić Mostarski teatar mladih
0 23.09.2022 17:57
Mostarski teatar mladih Svako dobro
0 31.03.2022 10:31