Isni Kilaj pušten na slobodu, uz primenu strogih uslova
(Izvor: Ilustracija/scp-ks.org)

Isni Kilaj pušten na slobodu, uz primenu strogih uslova

Specijalizovana vijeća Kosova u Hagu saopštila su da je danas pušten na slobodu na teritoriju Kosova, uz primjenu strogih uslova, Isni Kilaj koji se tereti za ometanje rada pravosuđa.

U saopštenju iz Haga navodi se da je Kilal pušten na slobodu u skladu sa odlukom sudije pojedinca Specijalizovanih vijeća Kosova od 3. maja 2024. godine, nakon što je panel Apelacionog suda Specijalizovanih vijeća potvrdio odluku 13. maja 2024. U odluci o preispitivanju mjere pritvora određenih Isniju Kilaju, sudija pojedinac je zaključio da i dalje postoji osnovana sumnja da je Kilaj, bilo sam ili u saizvršilaštvu sa drugim licima, izvršio krivična djela protiv vršenja pravosuđa.

Sudija pojedinac je, također, zaključio da postoji umjerena opasnost od bjekstva, kao i opasnost od ometanja toka krivičnog postupka i od izvršenja novih krivičnih djela. Pored toga, sudija pojedinac je zaključio da se nijednim od uslova koje je predložila odbrana Kilaja, kao ni bilo kojim uslovom koji bi sudija naložio ne bi u potpunosti ograničila mogućnost Kilaja da ometa postupak pred Specijalizovanim vijećima i vrši nova krivična dela.

Međutim, imajući u vidu najnoviji razvoj događaja u ovom predmetu, sudija pojedinac je bio mišljenja da dalje zadržavanje Kilaja u pritvoru u ovom trenutku ne bi bilo opravdano, s obzirom na pretpostavku njegove nevinosti i pravo na slobodu.

Sudija pojedinac je uzeo u obzir činjenicu da je Kilaj skoro šest meseci u pritvoru, da je za krivična djela za koja je osumnjičen predviđena kazna u trajanju od jedne do pet godina, kao i da je Specijalizovano tužilaštvo sudiji pojedincu nedavno podnelo zahtjev za odlaganje razmatranja podnete optužnice, jer namjerava da podnese izmenjenu i dopunjenu verziju optužnice, što znatno utiče na raspored i rokove u ovom postupku.

Sudija je stoga zaključio da opasnosti koje povlači puštanje Kilaja na slobodu ne odnose prevagu nad njegovim osnovnim pravom na slobodu.

Iako je pušten na slobodu, Kilaj i dalje ima status osumnjičenog u postupku pred Specijalizovanim većima i njegov boravak na slobodi podleže strogim uslovima koje je odredio sudija pojedinac. Uslovi obavezuju Kilaja da sekretaru položi kauciju u iznosu 30.000 eura, kao preduslov za privremeno puštanje na slobodu, da ne napušta teritoriju Kosova, osim ako to odobri nadležni panel Specijalizovanih vijeća i da pasoš i druge putne isprave preda sekretaru suda, te da dostavi adresu na kojoj će boraviti dok traje sudski postupak i redovno se javlja Policiji Kosova u skladu s procedurom koju odredi sekretar suda.

Sudija je istakao da će u slučaju nepridržavanja bilo kog od ovih uslova odmah biti izdat nalog za hapšenje Kilaja.

Specijalizovana vijeća Kosova sa sjedištem u Hagu uhapsila su Isni Kilaja u novembru prošle godine, zbog krivičnih djela "protiv sprovođenja pravde, uključujući ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti". Kilaj je bivši gradonačelnik opštine Mališevo.

federalna.ba/AA

Hag Isni Kilaj pušten na slobodu
Oscar Pistorius pušten na slobodu paraolimpijac
0 05.01.2024 09:55
Hag Ukrajina Rusija
0 18.09.2023 11:08
Rusija Ukrajina Hag
0 17.09.2023 22:17
Hag ovk suđenje
0 28.08.2023 09:15