videoprilog Emine Macić (Federacija danas)

Integracija Notarske službe FBiH u evropske notarijate

Notarska komora Federacije BiH, Njemačka savezna notarska komora i Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu saradnju – IRZ danas su u Sarajevu organizirali konferenciju s ciljem da se produbi znanje o ulozi notarske službe u sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Predsjednica Notarske komore FBiH Anica Nakić izjavila je da su notari ključna karika u sprječavanju pranja novca, finansiranja terorizma i poreznih prevara i igraju odlučujuću ulogu saveznika države u borbi protiv navedenih kaznenih djela.

- Notarska obrađena isprava daje velike mogućnosti notarima da utvrde postoji li sumnja na eventualno pranje novca ili na neku sličnu sumnju ili transakciju. Od uvođenja notarijata podignuta je transparentnost u najznačajnijim oblastima u društvu, a to su promet nekretnina i gospodarska društva. Notari su u 16 godina rada opravdali svoje uvođenje i puno su pridonjeli tome, a današnja konferencija je organizirana da produbimo ta svoja znanja unoseći međunarodna iskustva – kazala je Nakić.  

Notari su na konferenciji zaključili da je notarska obrađena isprava najbolja i najveća forma pravnih poslova u oblasti gospodarskih društava i nekretnina i da je u tim ispravama jedino moguće pratiti sve tokove novca i prijavljivati to nadležnim službama.

Punomoćnik Njemačke savezne notarske komore Lovro Tomašić naglasio je da Njemačka isto kao i BiH ima jak notarijat.

- Mi kao bilježnici koji svaki dan radimo sa transakcijama nekretnina znamo da se svaki dan dešavaju transakcije u kojima se pere novac i koje su za nas – naša dužnost da prepoznamo te transakcije. Evropska unija je posljednjih godina pojačala obaveze notara u smislu truda u borbi protiv pranja novca i ta iskustva želimo podijeliti sa kolegama iz BiH – poručio je Tomašić.

Današnja konferencija je značajan događaj za notarsku službu Federacije i BiH, kojim se nastavlja razvitak notarske službe i njegova potpuna integracija u obitelj evropskih notarijata, posebno imajući u vidu kandidatski status BiH za članstvo u EU.

Notari i drugi pravnici su iznijeli sve argumente o značaju notarske službe u segmentu pranja novca i finansiranja terorizma, kao jednom od temeljnih preduvjeta integracije BiH u EU.    

federalna.ba/Fena

notari