Dupanović: Odluke ZAVNOBiH-a i dalje su žive

Zasjedanja AVNOJ-a bila su od velikog značaja za političku afirmaciju Narodnooslobodilačkog pokreta, Bihać je u tom vremenu bio centar slobodne teritorije. U tom gradu postoji i Muzej koji zasjedanje AVNOJ-a čuva od zaborava.  Enesa Hrustanović bila je ispred muzeja u kojem su postavljeni temelji naše zemlje.

S njom u društvu bio je i direktor muzeja Dino Dupanović. "Odluke ZAVNOBiH-a i dalje su žive i dalje kroz kulturu i sjećanja u BiH opstaju", kazao je.

federalna.ba

Bihać Dan državnosti BiH
Dan državnosti BiH
0 04.12.2021 11:10
osobe sa invaliditetom USK Bihać
0 03.12.2021 18:38
Bihać savršene gradske destinacije
0 01.12.2021 15:47
Dan državnosti BiH Australija
0 28.11.2021 10:39
Dan državnosti BiH Banja Luka BiH izložba Stara Bosna
0 27.11.2021 21:16