Dug GRAS-a mjeri se stotinama miliona, prekršeno 12 zakona
(Izvor: Fena)

Dug GRAS-a mjeri se stotinama miliona, prekršeno 12 zakona

Izvještaj Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo o poslovanju GRAS-a, po zaključcima Vlade KS, prezentovan je danas javnosti na konferenciji za medije Vlade KS, Ureda za borbu protiv korupcije i Ministarstva saobraćaja KS. 

Kako je kazao šef Ureda za borbu protiv korupcije Erduan Kafedžić, Vlada KS je zadužila Ured da izvrši analizu poslovanja GRAS-a u dijelu koji se odnosi na neplaćanje propisanih obaveza i to za obaveze plaćanja poreza na dodatnu vrijednost u periodu od 2011. do 2018. godine, za obaveze plaćanja poreza i doprinosa od 2009. do 2016. godine i za obaveze po tužbama radnika GRAS-a po kolektivnom ugovoru od 2006. do 2016. godine. 

- Ovo je jedan od najtežih zadataka koji je Ured imao u proteklom periodu gdje smo uočili visok stepen nepravilnosti i korupcije. Pripremili smo bogat i iscrpan izvještaj koji se odnosi na kršenje zakonskih i podzakonskih akata te drugih nepravilnsti u radu GRAS-a. Utvrdili smo da je prekršeno 12 zakona i tri podzakonska akta - kazao je Kafedžić. 

Kada su u pitanju doznačena sredstva iz budžeta KS za period 2008 - 2018. godine, naglašava da je GRAS-u u tom vremenskom periodu doznačeno 169,5 miliona KM. Obaveze po osnovu plata, te plaćanja poraza i doprinosa od 2009. do 2016. godine iznose 99,2 miliona KM. Najveći dio neizmirenih obaveza, kako je kazao, odnosi se na doprinose na plate, penzisko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i porez na dohodak. 

- Prema evidenciji Porezne uprave FBiH, dug ovog preduzeća za porez i doprinose u periodu od 2009. do 2016. iznosi 131 miliona KM. Dug po osnovu direktnih poreza za navedeni period iznosi oko 199,3 miliona KM. Ured je konstatovao da dug GRAS-a po osnovu indirektnih poreza iznosi oko 31,2 miliona KM - rekao je. 

Navodi da GRAS nije obavio finansijsku procjenu kolektovnog ugovora iako je bilo jasno da njegovo provođenje iziskuje značajna sredstva, niti su planirana sredstva za slučaj tužbi uposlenika. Ipak, 2007. godine izvršeno je povećanje plata. Tužbe zaposlenika prema GRAS-u zasnovane su na razlici koju preduzeće nije bilo u stanju isplaćivati zaposlenicima prema kolektivnom ugovoru. Neke tužbe su odbačene ili je već donesena presuda, a većina je i dalje u postupku. 

- GRAS danas ima 1.330 zaposlenih i oko 3.000 tužbi. Preduzeće nije poduzimalo nikakve aktivnosti u vezi roka važenja kolektivnog ugovora koji je trebao prestati važiti 2010. godine, te zbog finansijskog opterećenja preduzeća on prestaje da važi tek 2016. godine.Dugovanja GRAS-a prema zaposlenicima koji su tužili preduzeće iznose oko 15 miliona KM. Prve isplate zaposlenicima po pitanju tužbi počele su 2013. godine, do 2020. godine isplaćeno je 10,7 miliona KM - kazao je. 

Ističe da je u cilju rješavanja problema u GRAS-u pravobranilaštvo KS u 2014. i 2020. godine dalo mišljenje da se radi o firmi koja ostvaruje enormne gubitke iz godine u godinu i platežno je nesposobna duži vremenski period, te su ispunjeni uslovi Zakona o stečaju. Revizorski izvještaj iz 2018. godine navodi da je gubitak GRAS-a samo u toj godini iznosio oko 326 miliona KM. Ured ima i druga saznanja kada su u pitanju nepravilnosti u poslovanju GRAS-a, trenutno vršimo provjeru odgovornih osoba i vjerovatno ćemo podnijeti veći broj krivičnih prijava - zaključio je Kafedžić.

Premijer KS Edin Forto naglašava da je javni prijevoz interes građana, te da "dobri gradovi imaju uređen javni prijevoz koji potiče građane da ne kupuju automobile i koji je žila kucavica svakog grada, te određuje kako će se razvijati neka sredina. 

- Prije nekoliko godina sam tražio intervenciju u GRASu i kritikovao ministre da tom preduzeću ne pridaju dovoljno pažnje i ne rade na njegovom restruktuiranju. Građani su u 2019. godini kazali da je najveći problem u KS javni prijevoz i tada je cijela Vlada stala iza toga da budžetiramo najveće novce u javni prijevoz. Ohrabrujemo Ured za borbu protiv korupcije i druge istražne organe da se maksimalno uključe i da utvrdimo odgovornost - navodi Forto.  

Predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić navodi da je ova Vlada u potpunosti politički opredijeljena za javni interes i borbu protiv korupcije. 

- Vlada je učinila sve da imamo kakav - takav javni prijevoz. Jačanje antikorupcionog sistema u KS je pokazalo da se radi o investiciji. Svaka marka koju smo uložili u taj sistem dala je rezultate. nepostojanje kvalitetnog nadzora i kontrole u sistemu te manjak odgovornosti pojedinaca dovodi do stanja u kakvom se nalazi GRAS - rekao je.  

Ministar saobraćaja KS Adnan Šteta je podsjetio da je 2019. godine zatekao GRAS kao preduzeće koje je dugovalo nekoliko plata, nije imalo dovoljno vozila, sa nezadovoljnim radnicima a samim tim i nezadovoljnim građanima. U svom izlaganju naveo je sve što su vladajuća trojka i njegovo ministarstvo učinili za poboljšanje stanja u GRAS-u i javnom prijevozu u proteklom periodu. 

- Na prvim sastancima smo detektovali šta su naše kratkoročne obaveze a šta dugoročne. U 2019. godini smo sustigli zaostale plate, obezbijedili smo sredstva za nabavku 24 ekološki prihvatljiva vozila, kupili devet novih minibusa nakon što deset godina to niko nije želio učiniti. Povećali smo subvenbcije sa 14 na 28 KM i tako značajno unaprijedili plan poslovanja GRAS-a. Pokrenuli smo nabavku 25 novih trolejbusa koji će pristizati od januara iduće godine. Analizirali smo stanje poslovanja preduzeća GRAS i napravili plan reorganizacije sistematizacije - objasnio je Šteta. 

Rekao je da su GRAS-u prebačena 24 miliona KM za isplatu više od 1.100 predmeta tužbi na ime kolektivnog ugovora iz 2006. i 2007. godine, te da su obezbijeđena sredstva za isplatu pet plata u ovoj godini, te da je neophodna hitna sistemska reorganizacija GRAS-a i nova sistematizacija koju GRAS treba dostaviti shodno rezultatima poslovanja i planu poslovanja tog preduzeća. 

federalna.ba/Fena

GRAS korupcija kršenje Zakona
korupcija Vlada Tuzlanskog kanton Ambasada SAD
0 18.05.2022 19:32
Tuzlanski kanton korupcija mito i korupcija antikorupcija
0 13.05.2022 19:16
Transparency International BiH TIBiH presuda visoka korupcija korupcija
0 11.05.2022 12:42