videoprilog Hane Porić (Federacija danas)

Dom naroda PSBiH nije podržao izmjene ni jednog prijedloga zakona

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u srijedu nije usvojio izmjene niti ijednog prijedloga zakona zbog nedostatka entitetske većine iz entiteta Republika Srpska (RS), uprkos tome što su prethodno usvojeni u Predstavničkom domu PSBiH.

Protiv nekoliko prijedloga zakona bili delegati iz SNSD-a, čime su ispunili ono što su najavili da neće biti usvajanja zakona do usvajanja zakona o Ustavnom sudu BiH.

U drugom čitanju nisu usvojene izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH koje su predvidjele da posebnim znakom mogu biti obilježena i vozila u kojima se nalaze osobe sa stepenom invaliditeta 80 posto i više, dok važeća odredba propisuje da je to stepen invaliditeta 100 posto.

Također, u drugom čitanju nisu usvojene ni izmjene Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine koje preciziraju pravo na rad pola radnog vremena nakon porodiljskog odsustva. Predstavnički dom je ranije usvojio predloženi zakon koji predviđa da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta.

Definirano je da ovo pravo može koristiti i zaposlenik - otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu ili osoba koja se brine o djetetu u slučaju smrti oba roditelja, ukoliko roditelji napuste dijete ili ako nisu u stanju da se brinu o djetetu.

Oba ova zakonska rješenja sada idu na pokušaj usaglašavanja među članovima kolegija Doma naroda, a nakon toga će se o njima delegati konačno izjasniti.

Također, na današnjoj sjednici nisu usvojene ni izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim bi se prag za registraciju privrednika kao poreskih obveznika povećao sa 50.000 KM na 100.000 KM prihoda godišnje. Prijedlog je radi nedostatka entitetske većine, upućen na usuglašavanje Kolegijumu Doma.

federalna.ba/AA

Dom naroda PSBiH
Dom naroda PSBiH Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
0 16.02.2024 13:46
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dom naroda PSBiH Dom naroda BiH
0 31.01.2024 20:32
Ilija Cvitanović Dom naroda PSBiH
0 31.01.2024 18:46
Dom naroda PSBiH Zakon o VSTV-u
0 31.01.2024 15:38
Dom naroda PSBiH Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
0 31.01.2024 15:11