videoprilog Samira Pašalića (Dnevnik 2)

Digitalizirani “Sarajevski dnevnik” i “6. april”

U Sarajevu su predstavljeni rezultati projekta Online pristup kulturnoj baštini općine Centar, koji su implementirali Fondacija Mediacentar i digitalni arhiv štampe Infobiro. Realizacija projekta doprinosi ispunjavanju Preporuke Evropske unije o digitalizaciji.

U okviru projekta digitalizirane su novine Sarajevski dnevnik, koji je štampan od 1945. do 1946., te 6. april, štampan 1950. Vrijednost ovih informativnih novina leži u informacijama koje pokrivaju period obnove, neposredno nakon rata, te društveno-politička odnose tog vremena. Digitalizacija novina izvršena je iz fonda Historijskog arhiva Sarajevo, a projekat je sufinansirala Općina Centar.

“To je bogatstvo koje nam omogućava da se nove generacije edukuju i da shvatimo svi da je ovo jedan veliki i ozbiljan grad, i da je ovo država koja ima svoju kulturu i tradiciju i bogatu historiju i da se imamo čime ponositi”, kazao je načelnik Općine Centar Sarajevo Srđan Mandić (NS).

“Štampa zna biti značajan izvor u nedostatku dokumenata, ali kada govorimo o događajima, o procesima iz obrazovanja, društvenim raznim društvenim procesima, privrednim procesima, štampa itekako zna biti značajan izvor”, istakao je Haris Zaimović, direktor Historijskog arhiva Sarajevo.

Kako bi građanima približili sadržaj digitaliziranih novina i ohrabrili ih da se njima koriste, Fondacija Mediacentar i INFOBIRO digitalni arhiv pripremili su 10.000 razglednica sa zanimljivim činjenicama o Sarajevu nakon Drugog svjetskog rata.

“Sadržaj ovih novina jeste on je disperzivan, ali ono što se meni činilo zanimljivim, postojao je jedan strašan i veoma intenzivan i kulturni i privredni život - i u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu - i zanimljivo je pratiti kako ide i rekonstrukcija grada”, navodi Dragan Golubović, voditelj digitalnog online arhiva Infobiro Mediacentar.

Za korisnike sa IP adresama u BiH sadržaj novina je besplatno dostupan za korištenje putem domene infobiro.ba. Na ovaj način se građanima BiH olakšava pristup novinskom sadržaju, za potrebe izučavanja historije društvenog, sportskog, kulturnog života u Sarajevu i BiH.

federalna.ba

Infobiro digitalizacija Mediacentar Općina Centar Sarajevo