Delić: U oblasti socijalne zaštite Ministarstvo teži potpunoj digitalizaciji procesa
(Izvor: Fena/Almir Razić)

Delić: U oblasti socijalne zaštite Ministarstvo teži potpunoj digitalizaciji procesa

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike organiziralo je danas događaj posvećen digitalizaciji sistema socijalne zaštite, kao i obilježavanju prvih 365 dana mandata ministra Adnana Delića u tom ministarstvu. Predstavljena je i aplikacija e-Porodilja i redizajnirana web stranica Ministarstva, kao put ka lakšem ostvarivanju prava.

Ministar Delić istakao je viziju razvoja sistema socijalne zaštite koja se zasniva na stvaranju inkluzivnog, pristupačnog i efikasnog sistema socijalne zaštite, te poslovnog ambijenta koji će odgovoriti na potrebe svih građana.

- U proteklih godinu dana ostvarili smo značajan napredak u oblasti rada i socijalne politike. Usvojili smo budžet koji jasno pokazuje smjer u kojem želimo razvijati sistem socijalne zaštite. Danas s ponosom predstavljamo i aplikaciju koja omogućava online podnošenje zahtjeva za jednokratnu podršku porodiljama, od po 1.000 KM. Nakon 28 godina čekanja, usvojen je Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, pružajući potrebnu zaštitu i podršku onima koji su najviše patili u tišini, a to su djeca rođena iz čina ratnog silovanja. Također, usvojen je Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom u FBiH - kazao je.

- Usvojena je i Strategija zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period od 2023. do 2030. godine, koja predstavlja temeljni dokument za razvoj politika zapošljavanja - nabrojao je neke od ključnih aktivnosti ministar Delić.

Naglašava i to da je, Zastupnički dom PFBiH, usvojio jučer Dopunu zakona o radu kojom se regulira rad studenata. Podsjeća da je do konačnog reguliranja radnog statusa studenata preostalo još jedno čitanje, u Domu naroda.

- Kad govorimo o ciljevima, fokusirat ćemo se na dugoročne procese i aktivnosti. U planu nam je reforma tržišta rada, zasnovana na Zakonu o posredovanju u zapošljavanju, koja je bazirana na odvajanju evidencija aktivnih i pasivnih tražilaca posla, te izdvajanju zdravstvene zaštite iz sistema zavoda i službi za zapošljavanje - istakao je ministar.

U oblasti socijalne zaštite Ministarstvo teži potpunoj digitalizaciji procesa, da bi se olakšao pristup socijalnim pravima i uslugama.

- Osim toga, želimo rasteretiti centre za socijalni rad da bi se mogli baviti prevencijom devijantnih oblika ponašanja u društvu, prvenstveno jačanjem porodica kao osnovne ćelije našeg društva - potcrtao je ministar.

Od dugoročnih reformskih ciljeva istaknuti su najvažniji, a to je izrada socijalne karte koja će omogućiti kvalitetnije i efikasnije targetiranje ne samo socijalnih, već i svih drugih javnih usluga, te osnivanje porodičnog fonda FBiH kroz koji će se omogućiti sistemska briga o porodicama i pružiti podrška u rješavanju problema koji se tiču zaštite i podrške porodica s djecom.

- Vjerujemo u naše partnere i uvjereni smo da zajedno možemo ostvariti ove ambiciozne ciljeve, koji će doprinijeti oporavku našeg društva - kazao je ministar Delić.

Za aplikaciju e-Porodilja kaže da je dizajnirana u svrhu realiziranja jednokratne podrške porodiljama za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH u 2024. godini. Za tu natalitetnu mjeru u budžetu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike obezbijeđeno je 16 miliona KM, odnosno po 1.000 KM za svako novorođeno dijete u ovoj godini.

- Aplikacija e-Porodilja omogućava brzu prijavu za jednokratnu podršku roditeljima novorođenčadi, bez potrebe za papirima i stajanjem u redovima. Automatizovani procesi verifikacije osiguravaju tačnost informacija i ubrzavaju proces obrade zahtjeva - istaknuto je danas.

Ministar Delić naglasio je da se na taj način želi olakšati majkama, odnosno roditeljima da zahtjev za podršku podnesu iz udobnosti svoga doma.

- Proces prijave je jednostavan, podnosilac zahtjeva se jednostavno registruje i unosi osnovne informacije. Uz unošenje osnovnih podataka, potrebno je samo priložiti sken ili sliku potvrde o bankovnom računu - pojasnio je ministar, istakavši da je gotovo spremna i uredba po osnovu koje će se realizirati ta mjera podrške majkama.

Također, danas je predstavljena i redizajnirana web stranica, sad pristupačnija za sve građane, uključujući osobe s invaliditetom.

- Nova web stranica je svojevrstan one-stop shop za ostvarivanje prava i usluga iz socijalne zaštite. U bliskoj budućnosti planiramo omogućiti apliciranje online za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite. Kroz verifikovani digitalni profil, građani će moći jednostavno podnijeti zahtjev za prava i usluge, bez suvišne birokratije i odlaska u službe ili centre. Sva prava će biti dostupna na jednom mjestu putem naše web stranice - kazao je ministar na konferenciji za medije.

Stranica je u fazi finalnog testiranja i unosa sadržaja, te će uskoro biti javno dostupna za korištenje. Punu funkcionalnost stranica će imati kad se u nju integrišu sva prava i usluge koji proizilaze iz zakonskih propisa koji regulišu socijalnu zaštitu, te kad svi njeni servisi budu povezani sa servisima relevantnih institucija.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike proces digitalizacije radi u saradnji sa UNDP razvojnim programom u BiH, a o aktivnim procesima koji se trenutno realiziraju u Ministarstvu govorila je na skupu Aida Laković - Hošo, voditeljica Sektora za dobru upravu UNDP-a u BiH.

- Kroz digitalne inovacije, podržavamo napore Ministarstva rada i socijalne politike koje nastoji unaprijediti iskustvo korisnika socijalnih usluga i osigurati da ostvarivanje socijalnih prava i usluga bude jednostavno, efikasno i pristupačno za sve građane Federacije Bosne i Hercegovine - kazala je Laković - Hošo.

Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Ingrid Macdonald istakla je da će, u periodu do 2026. godine, Ujedinjene nacije osigurati gotovo 12 miliona KM u inicijative u oblasti rada i socijalne politike širom Federacije Bosne i Hercegovine, zajedno sa Ministarstvom.

- To, među ostalim, uključuje i nove digitalne platforme. Zajedno sa partnerima iz EU i Ministarstvom i dodatna sredstva za 16.000 porodica korisnika. Radi se o partnerstvu koje je snažno, a nadam se nastavit će rasti - kazala je na konferenciji za medije. Dodaje da je digitalizacija neminovnost i naša budućnost, jer niko ne želi čekati u dugim redovima. Digitalizacija omogućava i bolju transparentnost, inkluzivnost da bi sve koristi i podrška došli do korisnika.

Gianluca Vannini iz Delegacije EU u BiH naglašava da su nam potrebne reforme koje bi omogućile pristup socijalnoj zaštiti i sigurnosti zasnovanoj na potrebama, posebno jer je zemlja na putu evropskih integracija.

- U tom pogledu pojačano korištenje digitalnih alata za socijalnu zaštitu i koordinaciju socijalne sigurnosti ima mnoge prednosti - kazao je.

Na skupu se obratila i Ajna Jusić, iz Udruženja 'Zaboravljene djece rata', koja je nedavno dobila Međunarodnu nagradu za žensku hrabrost, a uručena joj je u Bijeloj kući u Washingtonu. Ona je istakla važnost nedavno usvojenog Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata.

- Zakon o civilnim žrtvama rata u Federaciji BiH, kao i Brčko Distriktu presedan su na međunarodnom nivou činjenicom da su pravno prepoznali kategoriju djece rođene iz čina ratnog seksualnog nasilja. Taj zakon dolazi tri decenije poslije rata, što je dug period nevidljivosti, ali danas predstavlja pravnu zaštitu djece rođene zbog rata. Udruženje Zaboravljena djeca rata hrabro nastavlja put implementacije zakona i uživanja ljudskih prava - naglasila je Ajna.

U okviru događaja prikazan je video "Pogled unazad, korak u budućnost" u kojem su prezentirane najvažnije aktivnosti Ministarstva, u proteklih 365 dana, i prezentacija projekata digitalizacije, aplikacije e-Porodilja i nove redizajnirane web stranice Ministarstva.

federalna.ba/Fena

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike digitalizacija
Sarajevo biznis forum Edin Forto infrastruktura digitalizacija
0 23.05.2024 14:35
FPN Univerzitet u Sarajevu digitalizacija naučna konferencija
0 13.05.2024 11:06
IDEEA Ambasada Velike Britanije u BiH digitalizacija
0 03.04.2024 09:13
porodiljske naknade Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
0 01.04.2024 16:25
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
0 20.03.2024 14:28
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike naknade civilnim žrtvama rata osobe s invaliditetom
0 09.03.2024 14:33