Davor Dragičević dobio presudu protiv Republike Srpske

Davor Dragičević dobio presudu protiv Republike Srpske

Osnovni sud u Banjaluci je donio presudu u korist Davora Dragičevića oca ubijenog Davida Dragičevića. On je Republiku Srpsku tužio zbog kontinuirane diskriminacije vršene posredstvom Ministarstva unutrašnjih poslova.

Sud je presudio da je Republika Srpska preko policijskih službenika vršila kontinuiranu diskriminaciju Davora Dragičevića. Presudom je RS dužna da Dragičeviću na ime nematerijalne štete isplati 5.000 maraka.

„Ovo je istorijska presuda i za mene i za PZD ali i za sve građane“, kazao je Davor Dragičević.

U presudi piše da je tužilac učinio vjerovatnim da RS putem pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policijskih službenika vrši neposrednu diskriminaciju prema tužiocu, tako što ga stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na ostale građane time što mu se ograničava pravo pristupa javnim prostorima, uznemirava i čini povreda njegovog dostojanstva.

Analizom dokaza sud je utvrdio da je tužilac učinio vjerovatnim da je tužena prema njemu izvršila diskriminaciju. Sud je utvrdio da tužena nije dokazala da nije došlo do diskriminacije, a na njoj je, shodno citiranoj odredbi zakona,  bio teret dokazivanja navedene činjenice.

Presuda u korist Dragičevića druga je u korist građana koji su tužili entitet zbog diskriminacije. Ranije su presudu u svoju korist dobile aktivistkinje Pravde za Davida, Sofija Grmuša i Aleksandra Ninić Vranješ. Ta presuda, iako je pravosnažna duže od godinu dana, još nije izvršena. Tužbu zbog diskriminacije podnio je aktivista Ozren Perduv. On navodi da je policija protiv njega podnijela nebrojeno prekršajnih prijava, kao i da je privođen i saslušavan više puta.

Republiku Srpsku je zbog diskriminacije tužila i majka Davida Dragičevića, Suzana Radanović. Taj proces je u toku.

federalna.ba

Davor Dragičević
Davor Dragičević David Dragičević
0 25.02.2023 21:41
Davor Dragičević Milorad Dodik Milan Ćulibrk
0 06.02.2023 21:07
Davor Dragičević Milorad Dodik
0 29.11.2022 16:52
Tužilaštvo BiH Davor Dragičević šator
0 29.05.2022 12:13
RTRS BH novinari Davor Dragičević
0 30.04.2022 16:08