CIN organizirao panel-diskusiju - Fair-play pravila za javne finansije

Korupcija se manifestira i kroz nepoštivanje i zloupotrebu zakona. S ciljem njenog sprečavanje, ali i unapređenja rada institucija u široj društvenoj zajednici, Centar za istraživačko novinarstvo organizirao je panel-diskusiju s nazivom Fair-play pravila za javne finansije.

Diskusija o pravednoj raspodjeli novca iz javnih budžeta mogla bi doprinijeti i unapređenju zakonskih okvira, ali i smanjenju nepotrebnih troškova, poput viška administracije i tzv. bijelog kruha.

federalna.ba

CIN