videoprilog Emine Macić (Dnevnik 2)

Bliže se upisni rokovi – za konačnu odluku važno i tržište rada

Izbor zanimanja bitan je trenutak u životima svih mladih ljudi. Upisni rokovi se bliže, a prije nego što donesu važnu odluku bitno je da prikupe informacije s tržišta rada. Neke im se možda neće svidjeti, ali će im svakako olakšati život nakon studija. 

Ulaganje u IT sektor konačno je, čini se, postao i cilj Vlade Kantona Sarajevo, koja će snositi troškove za studente koji upisuju prvu godinu prvog ciklusa IT studijskih programa na Elektrotehničkom i Prirodnomatematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u narednoj akademskoj godini. Sredstva su osigurana iz kantonalnog budžeta.

Postavlja se pitanje da li je potražnja za IT stručnjacima kod nas prepoznata kao idealna prilika za sve one koji žele promijeniti zanimanje, ali i one koji svoje zanimanje tek trebaju odabrati? Prof. dr. Kanita Karađuzović-Hadžiabdić naglašava da je velika potražnja za IT sektorom:

“IT zanimanje je jako traženo zanimanje. Neke procjene su da u Bosni i Hercegovini imamo deficit oko 6.000 IT stručnjaka. Onda često dolaze na univezitet sa željom da upoznaju studente i da traže svoj budući kadar tako da je to neeka od profesija u kojoj studenti već u trećoj godini dobiju zaposlenje, neki već u drugoj godini. U ovom slučaju firme traže vas, a ne vi firme.”

Na osnovu podataka Federalnog zavoda za zapošljavanje, situacija se gotovo nije mijenjala posljednjih 10 godina. I dalje na birou rada ima najviše diplomiranih ekonomista i pravnika, te profesora engleskog jezika i profesora razredne nastave. Ne postoji strategija zapošljavanja, koja mora biti povezana s obrazovnim sistemom.

“Upravo je to jedno od pitanja na kojim treba poraditi da bi se ta stvarana slika mijenjala u smislu da na evidecijama bude manjih onih kojih tržište ne traži, odnosno, da bude puno više onih kojih tržište traži. U tom smislu mi krojimo nase mjere i programe da omogucavama poslodavcima da rade obuku s osobama za svoje potrebe”, istakla je direktorica Zavoda za zapošljavanje FBiH Helena Lončar.

Naredne godine Zavod za zapošljavanje planira uraditi program koji bi se fokusirao na prekvalifikacije da bi se premostile rupe koje postoje u sistemu. Apeliraju da Ministarstvo rada i Federalna vlada usvoje strategiju zapošljavanja.

“Prema istraživanju, samo pet posto poslodavaca želi zaposliti ljude s visokom stručnom spremom. Najveći broj poslodavaca želi da zaposli ljude sa KV ili VKV. Drugo pitanje je što, zapravo, ne postoje smjernice, ne postoji strategija zapošljavanja u Federaciji. Ne zanmo gdje od danas u budućnosti Federacija ide”, naglasio je ekonomist dr. Ranko Markuš.

Za Federaciju ne znamo, ali za mlade znamo. Uglavnom u Njemačku. Dijelom svojom krivicom jer prilikom odabira studija ne prate potrebe tržišta rada. Dijelom, krivica je i na državi. Odnosno, onima koji državu vode i ne razmišljaju o Strategiji za kojom struka vapi.

federalna.ba

upisni rokovi obrazovanje mladi
Švicarska Njemačka BiH saradnja obrazovanje
0 01.08.2022 11:42
Vlada KS subvencije mladi zakup stana
0 28.07.2022 13:43
100 KM mladi Republika Srpska
0 21.07.2022 12:56
Brčko distrikt BiH Distrikt Brčko Brčko mladi odlazak odlazak mladih
0 27.06.2022 22:11