Arnaudija

Uz Ferhadiju najreprezentativnija banjalučka džamija bila je Arnaudija, izgrađena 1595. godine, u klasičnom osmanskom stilu. Džamija je minirana 7. maja 1993. godine, ostaci su odvezeni na smetljište, a lokalitet na kojem se nalazila džamija je potpuno raščišćen. Nakon pronalaska ostataka porušenih banjalučkih džamija, izvršena je katalogizacija svih pronađenih elemenata, a  svaki od njih, koji ispunjava uvjete, bit će ponovo ugrađen na svoje mjesto.

U emisiji svjedoci tog vremena, govore o tome šta je sve prethodilo rušenju džamija, kakva je bila atmosfera u gradu, te šta za Bošnjake u Banjaluci znači njena obnova?

Autorica: Ehlimana Hodžić

federalna.ba

Arnaudija džamija
Krađa džamija novac
0 09.11.2021 12:22
SAD vrhovni sud špijuniranje džamija
0 08.11.2021 11:42
Afganistan eksplozija džamija
0 08.10.2021 12:33