Ambasador Aggeler posjetio Ured za borbu protiv korupcije u Bihaću i održao sastanak sa Tabaković

Ambasador Aggeler posjetio Ured za borbu protiv korupcije u Bihaću i održao sastanak sa Tabaković

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Brian Aggeler, posjetio je danas Bihać, gdje je održao sastanak sa Adelom Tabaković sekretarom Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. Tema razgovora bila je borba protiv korupcije kroz jačanje i podršku Uredu za borbu protiv korupcije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Misija OSCE-a u BiH, kako je naglašeno,  snažno je opredijeljena za borbu protiv korupcije, njeno suzbijanje i konačno zaustavljanje.

Mnogobrojni izvještaju i analize pokazuju da je koprupcija u društvu velika prepreka za razvoj i napredovanje Bosne i Hercegovine, kako u političkom, tako i u administrativnom smislu, pa Misija OSCE-a u BiH uspostavu Ureda za borbu protiv korupcije vidi kao jedan značajan korak prema smanjenju i potpunom uklanjanju korupcije.

-Uspostava ovog ureda u Bihaću, zajedno sa zakonima koji će biti usvojeni i koji su u fazi priprema, na neki način će poboljšati sposobnost svih aktera društva da se bore protiv korupcije i da je zaustave. Također je esencijalno da Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona što je prije moguće funkcionira u potpunosti, a to znači uspostavu osoblja i stručnjaka koji će raditi i biti predani rješavanju problema s kojima će se susretati. Mi šaljemo poziv vlastima u Unsko-sanskom kantonu da u potpunosti potpomognu stavljanje ovog ureda u operativnost i da implementiraju Zakon o prijavljivanju imovine nosioca javnih funkcija, što je jedan od ključnih zakona koji se trebaju implementirati. Naš prioritet je također, da se krene naprijed i da se na neki način razvoj ove zemlje u potpunosti podrži - kazao je Aggeler.

Kaže da građani Bosne i Hercegovine zaslužuju bolje, te da je Misija OSCE-a u BiH u potpunosti  posvećena davanju podrške u borbi protiv korupcije na svakom nivou i da će nastaviti  davati podršku u bilo kakvom vidu Uredu za borbu protiv korupcije u Unsko-sanskom kantonu.

Po riječima Adele Tabaković, sekretara Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona, posjeta predstavnika OSCE-a ovom uredu predstavlja trenutak koji se u Unsko-sanskom kantonu dugo čekao, s obzirom na to da je Zakon o prijavi imovine u ovom kantonu usvojen 2021. godine te da se njime definira uspostava ovog ureda, a on je zvanično otvoren tek sredinom oktobra 2023. godine

-Misija OSCE-a u BiH je cijelo vrijeme i od samog početka ovog projekta bila i ostala uz Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona, počevši od Zakona o prijavi imovine gdje su učestvovali kao savjetodavci, a također su učestvovali kod uspostave Ureda kroz razne donacije i edukacije. Tako da nam podrška Misije OSCE-a u BiH puno znači, kao i sama činjenica da je i dalje uz Ured za borbu protiv korupcije USK-a i da je Ured zadobio povjerenje OSCE-a, i nadam se da ćemo zadobijeno povjerenje opravdati. Ured još uvijek nema zaposlenika, ja sam jedina tu kao sekretar Ureda. Iako sam imenovana, još uvijek nisam preuzela dužnost, međutim, pokrenula sam sve one aktivnosti koje proizilaze iz Zakona o prijavi imovine i Ured je do sada zaprimio oko 900 koverti u kojima se nalaze prijave nosilaca javnih funkcija. Sada slijedi analiza tih prijava i provjera da li su one nepotpune.

One koje budu nepotpune, zatražit ćemo dopunu istih, a zatim slijedi njihov unos u registar. Misija OSCE-a u BiH je finansirala izradu web stranice Ureda za borbu protiv korupcije USK-a koja je prije nekoliko dana puštena u rad. Na toj stranici bit će registar prijave imovine, registar imenovanja lica i registar poklona, tako da mogu reći iako Ured nije kapacitiran, on uglavnom ispunjava svoje zakonske obaveze – kazala je Tabaković.

Dodaje, kako se nada  da će po usvajanju budžeta Unsko-sanskog kantona, Ured zaživjeti u svom punom kapacitetu, te da ima obećanja premijera Vlade USK da će za ovu godinu biti osigurana sredstva za sedam zaposlenika Ureda.

federalna.ba/Fena

Brian Aggeler Bihać