Adamović: Vranju obezbijediti adekvatnu odbranu, sve ostalo su priče

"Nažalost, obistinilo se ono što sam govorio za slučaj Edina Vranja, a to je da je postupak krenuo", istakao je advokat Vlado Adamović u Rezimeu.

"Možemo mi to komentarisati na bilo koji način, ali suština stvari je vrlo jasna - pokrenut je krivični postupak. To znači da je neko naznačio nekakav osnov sumnje u kojoj formi je čovjek pozvan, da li je to optužnica ili neki zahtjev za istragu, o tome ćemo saznati. Ali se desilo to da je određen pritvor što znači da će u roku tog pritvora ono što srbijanske vlasti namjeravaju preispitati biti preispitano. Još juče sam apelovao da je jedini pravi lijek obezbijediti čovjeku adekvatnu odbranu. Sve ostalo su priče."

Pojašnjava da, kada se neko liši slobode nema branioca po svom izboru, onda mu sud ili tužiteljstvo dodjeljuju.

"Ja pretpostavljam da mu je to dodijeljeni branilac. Dodijeljeni branilac nije nužno i najbolji branilac. Dakle, moja topla preporuka bi bila da se neko raspita o kome se zapravo radi."

Adamović ističe da ono što se dešavalo na području Goražda, Tužiteljstvo BiH preko jednog tima procesuira na način da traži odgovorne osobe.

"Tačno je da je gospodin Vranj bio pod opservacijom za određene sumnje. Mislim da su se vodila čak tri postupka. U sva ta tri slučaja je došlo do tužilačke odluke da nema dovoljno elemenata da se on dalje procesuira. Ti događaji koji su opisani u tim papirima su određeni događaji, sa određenim učesnicima, na određenom mjestu i za te događaje je Tužilaštvo BiH odlučilo da nema progona. Ukoliko su to isti događaji pred pravosuđem Srbije onda postoji mogućnost da branitelj ukazuje na to da je to stvar koja je već ispitivana, da se ne može suditi o istoj stvari na dva mjesta, itd. Međutim, kako mi ne znamo šta je sadržina tog papira iz kojeg proizilazi osnov sumnje za procesuiranje u Beogradu, možemo pasti u zamku da govorimo to je već presuđeno itd. Možda je to neki potpuno drugi događaj koji niko nije obrađivao. E tu treba biti oprezan. Ukoliko nije isti događaj onda treba potpuno uozbiljiti postupak."

O sporazumu između Srbije i BiH kaže da postoje međudržavni dogovori naslonjeni na konvencije i da to ne treba miješati sa izravnim dogovorom tužiteljstava.

"Uglavnom se poštuje. Međutim u posljednje vrijeme, naročito kod sumnji za ratne zločine, dešava se da izostaju informacije, da jedni druge pravovremeno ne obavještavaju. Dok je situacija takva svi trebaju biti oprezni."

Adamović navode da službe, posebno tajne službe imaju mnogo podataka koje javnost nema.

"Ako je državni interes da se spriječi zloupotreba sudskog sistema, a sad se tvrdi da Srbija zloupotrebljava svoj sudski sistem i tzv. univerzalnu jurisdikciju. Ono što svako treba da ima na umu je da prvo o sebi vodi računa i da bude oprezan."

Dva su problema u reformi bh. pravosuđa

Kada je riječ o radu bh. pravosuđa u slučaju ratnih zločina kaže da svi očekujemo da sve bude procesuirano.

"Strategije koje su pravljene su pravljene sa dobrim željama, ali onda imate niz prepreka. Vi hoćete nekoga procesuirati, ali neko neće da ga izruči. Tužilaštva, u zavisnosti od toga ko je bio na čelu Tužilaštva, su se različito ponašala. Ali jedno je sigurno - svi su imali intenciju da se to goni. Pripremajući se za disciplinski postupak protiv glavne tužiteljice, vidio sam da su rezultati doista impresivni. Imate veći broj presuđenih predmeta u BiH nego što je presudio Hag. Imate veći kvantum i zbir zatvorskih kazni koje su izrečene u BiH nego u Hagu. Problem je dugotrajnosti tih postupaka, sudnica, dugih istraga. Pitanje je selekcionisanja - šta progoniti, šta je važnije."

O reformi pravosudnog sistema u BiH Adamović smatra da su dva osnovna problema.

"Prvo, svi misle da je reforma počela prije 2000. što nije tačno. Počela je odmah nakon rata. Zapravo, od 2000. se počelo urušavati ono što je napravljeno od rata pa do te prve reforme, odnosno tad je već druga reforma. Sudije i tužioci su je počeli, sudije i tužioci su je uništili. Mi smo to sve sami počeli, stranci su nas podržavali. Strance je to interesovalo toliko da nam pomognu, ali sudstvo i domaću politiku nije interesovalo. Onda smo mi shvatili da nećemo moći raditi. Preuzeli smo stare zakone, novi politički sistem, nova teritorijalna organizacija. A onda smo iskoristili ono da se u doba rata i poslije rata najbrže mijenjaju sistemi. Mi smo iskoristili te momente. Doveli smo zakone u takav standard da se ne trebamo stidjeti Evrope. Onda su oni koji su vodili to počeli sve to destruirati. Sad smo u toj fazi da niko da to restartuje, da nađe gdje su ozbiljni propusti, da se to otkloni. To mogu uraditi samo udruženja sudija i tužilaca."

"Slučaj anesteziologija sa KCUS-a ističem kao primjer brzog, efektnog, pravilno riješenog, na opšte zadovoljstvo, na zadovoljstvo građana postupka koji je krenuo spinovima, političkim miješanjima, polarizacijom za i protiv. Na kraju se desilo to da je 13 ljekara promijenilo radnu sredinu, građani i dalje imaju dostupne te ljekare, a ostalo što je vezano za to i što su spinovi rješavaju nadležne insitucije. To se isto sad dešava sa Gordanom Tadić", zaključio je Adamović.

federalna.ba

Vlado Adamović Rezime